Τώρα δεν ειναι θεωρίες συνωμοσίας και fake news - Γραφένιο στα εμβόλια : Έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα

Τα αποτελέσματα των Ισπανών ερευνητών, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν οξείδιο γραφενίου σε τρία εμβόλια του κορωνοϊού, της Pfizer, της Moderna και της AstraZeneca, επιβεβαίωσε η μελέτη που πραγματοποίησε εργαστήριο στην Βρετανία.

Η ισπανική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Pablo Campra, ερευνητή στο Universidad de Almeira, ανακάλυψε ότι το εμβόλιο Covid από την BioNTech και την Pfizer δηλαδή το Comirnaty περιέχουν 99,2 τοις εκατό οξείδιο του γραφενίου (747 ng/ul), και μόνο 0, 8 τοις εκατό mRNA (6 ng / ul).

Η περιεκτικότητα σε οξείδιο του γραφενίου στο Cormirnaty ανιχνεύθηκε στην Ισπανία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου μετάδοσης και οι ποσότητες προσδιορίστηκαν με φασματόμετρο απορρόφησης. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το εμβόλιο θα πρέπει να περιέχει 30 μικρογραμμάρια mRNA ανά 0,3 στο χιλιοστόλιτρο, ενσωματωμένα σε νανοσωματίδια λιπιδίων.

Ευρωβουλευτής ζήτησε να πάρει απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ένας Ιταλός ευρωβουλευτής ο Sergio Berlato, ζήτησε να μάθει με σαφήνεια για το αν υπάρχει γραφένιο στα εμβόλια Covid19. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη μελέτη του Δρ Ricardo Delgado Martin και του Dr. Pablo Campra, που αναφέραμε πιο πάνω.

Ο Berlato επεσήμανε περαιτέρω ότι το 2018 μια ομάδα ερευνητών απέδειξε ότι το γραφένιο θα μπορούσε να μετατρέψει ηλεκτρικά σήματα σε εξαιρετικά δυνατά σήματα terahertz με τρισεκατομμύρια κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα με βάση το πυρίτιο που χρησιμοποιούμε σήμερα επιτυγχάνουν ταχύτητες ρολογιού x-gigahertz, όπου το 1 GHz αντιστοιχεί σε 1000 εκατομμύρια κύκλους ανά δευτερόλεπτο.

Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι το γραφένιο θα μπορούσε να μετατρέψει σήματα με αυτές τις συχνότητες σε σήματα, χίλιες φορές υψηλότερα από σήματα που παράγονται με πυρίτιο, σύμφωνα με τον Berlato. «Το γραφένιο είναι επομένως σε θέση να απορροφά ακτινοβολία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά τοξικό και επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία όταν αυτό το υλικό περιλαμβάνεται σε ένα εμβόλιο», σημείωσε ο βουλευτής.

Και ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν, δεδομένης αυτής της τελευταίας έρευνας, σκόπευε να εξετάσει προσεκτικά την παρουσία γραφενίου στα εμβόλια Covid από κάποιο ανεξάρτητο εργαστήριο.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications