Εικόνα :Η ακάθαρτη ενέργεια αντικαθιστά το μωρό. Μεσαιωνικό σχέδιο Πριν από λίγες μέρες, μια φοβερή ιστορία από μια γυναίκα που ήθελε να παρ...
Συνταρακτικά ευρήματα σε διάφορες περιοχές της Γης αποδεικνύουν πως στην αρχαιότητα υπήρξε ένας πολιτισμός που είχε στη διάθεσή του πυρηνικά...