Ο μανδύας της Γης, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στον φλοιό και τον πυρήνα, χωρίζεται σε διάφορα στρώματα. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει τώρα...