Για πολλά χρόνια, διάφοροι θεωρητικοί και ερευνητές έχουν αποκαλύψει ότι διαφορετικές κυβερνήσεις είχαν προγράμματα για την ανάπτυξη ψυχικών...
Προ καιρού ανακαλύφθηκε ένα παράξενο επίμηκες αντικείμενο σε μια ζώνη του ομόσπονδου κράτους του Maud, κοντά στην ακτή της Ανταρκτικής, καθώ...