Κεραμέως: Τα παιδιά θα διδάσκονται εθελοντισμό, σ@ξουαλική αγωγή και επιχειρηματικότητα στα σχολεία

Αλλαγές από το νηπιαγωγείο μέχρι το απολυτήριο λυκείου προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως: Eθελοντισμός, σ@ξουαλική αγωγή και επιχειρηματικότητα στα σχολεία....Eθελοντισμός=δωρεάν δούλοι, σ@ξουαλική αγωγή= εκφυλισμός των σχέσεων και στο κλαρί από τα 13,επιχειρηματικότητα = δούλοι στις εταιρίες τους όπως αυτή η μαριονέτα, από το 1974 και μετά το λεγόμενο υπουργείο παιδιάς έπεσε στα χεριά των "γνωστών" .

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή», η κα Κεραμέως ανέφερε πως από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021) θα εφαρμοστεί τράπεζα θεμάτων για όλες τις τάξεις του λυκείου, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία στη βαθμολογία των μαθητών.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα συνεχίσουν να είναι τέσσερα ενώ για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και στις τρεις τάξεις του λυκείου με βάση το 10.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για σταδιακές αλλαγές στο προγράμμα σπουδών και των δύο βαθμίδων, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την κα Κεραμεως το σχολικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με νέες θεματικές όπως η σ@ξουαλική αγωγή, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός και η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, ενώ θα αναμορφωθούν τα υπάρχοντα προγράμματα και βιβλία.

Για τα απογοητευτικά αποτελέσματα στον PISA Πρόσφατα, η Ελλάδα κατέγραψε απογοητευτικά αποτελέσματα στον διαγωνισμό Programme for International Student Assessment του ΟΟΣΑ, που οργανώνεται ανά τριετία και εξετάζει τρεις δεξιότητες των μαθητών σε κάθε χώρα: κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Η κα Κεραμέως σχολιάζει πως «τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καταδεικνύουν μία χρόνια παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Η ίδια υπογραμμίζει τη σημασία για αλλαγές από το νηπιαγωγείο: «Έχει αποδειχθεί ότι οι γνώσεις και εμπειρίες που προσλαμβάνουν τα παιδιά έως τα 6 τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική ανάπτυξή τους και βελτιώνουν σημαντικά τις μελλοντικές μαθησιακές τους επιδόσεις (…)

Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα. Να επιβραβεύεται η επιδίωξη για συνεχή αυτοβελτίωση και όχι να συντηρούμε πρότυπα ήσσονος προσπάθειας και εξισωτισμού προς τα κάτω. Οι πρωτοβουλίες μας υπηρετούν αυτή τη λογική».

Η υπουργός κρίνει αναγκαία την προσθήκη νέων δεξιοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα «ώστε πέραν της σφαιρικής προσέγγισης και εμβάθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα, να παρέχονται στους νέους επιπλέον εφόδια που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν καλύτερα την παρεχόμενη γνώση και να προσαρμόζονται πιο ευέλικτα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον».

«Ο εμπλουτισμός αυτός δρομολογείται αφενός με την προσθήκη νέων θεματικών στο σχολικό πρόγραμμα, όπως ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, η σ@ξουαλική αγωγή, η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, αφετέρου με την αναμόρφωση των ήδη υπαρχόντων σχολικών προγραμμάτων και εγχειριδίων.

Επιπλέον, η αξιοποίηση εργαλείων, όπως το πολλαπλό βιβλίο, που προάγουν την κριτική σκέψη και άλλες ήπιες δεξιότητες, είναι στις προτεραιότητές μας.

Αυτονοήτως θα προκύψει και η ανάγκη στοχευμένης ανακατανομής των προγραμμάτων και των ωραρίων». Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των νέων προγραμμάτων σπουδών μέσα στο επόμενο έτος και να εκδοθούν τα αντίστοιχα βιβλία.

Για την απόφαση του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών η υπουργός λέει ότι η νέα ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποφάσισε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα μελετήσει την απόφαση του ΣτΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές αναφορικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.

«Ακολούθως, θα επανεξετάσουμε το κανονιστικό πλαίσιο στη βάση επιστημονικών κριτηρίων και θα προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του μαθήματος και για την τροποποίηση της δήλωσης απαλλαγής από αυτό».

Post A Comment:

Έγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications

-->