Μεγάλη σύμβαση για οχήματα-έκδοχα HX81 ρυμούλκησης (vid.)
Μεγάλη σύμβαση για οχήματα-έκδοχα HX81 ρυμούλκησης (vid.)

Την ανάθεση από μη κατονομαζόμενο πελάτη σύμβασης ύψους 134 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 110 οχημάτων ρυμούλκησης και ρυμουλκουμένων ανακοίνωσε ο γερμανικός όμιλος Rheinmetall. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση Τύπου το σύνολο των οχημάτων θα παραδοθεί μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019.

Η σύμβαση περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον οχήματα καθώς και σχήμα ολοκληρωμένης υποστήριξης σε υπηρεσία διάρκειας πέντε ετών. Τα οχήματα ρυμούλκησης αποτελούν έκδοχα της οικογενείας HX81 που έχει αναπτύξει η Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV).

Η οικογένεια περιλαμβάνει οχήματα MOTS (Military-Off-The-Shelf) που συνδυάζουν δοκιμασμένα σε επιχειρησιακές συνθήκες συγκροτήματα μεγάλου όγκου παραγωγής σειράς ειδικά βελτιστοποιημένα για την ικανοποίηση στρατιωτικών επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Σήμερα, περίπου 12.000 οχήματα της οικογενείας βρίσκονται σε υπηρεσία με χρήστες σε όλο τον κόσμο. Ο προβλεπόμενος από τη σχεδίαση επιχειρησιακός τους βίος ανέρχεται σε 20 έτη ή 300.000 χιλιόμετρα στρατιωτικής χρήσης.

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της σχετικής νατοϊκής συμφωνίας τυποποίησης (STANAG: Standardization Agreement), τα τυπικής διαμόρφωσης οχήματα της οικογενείας HX έχουν δυνατότητα επιχειρήσεων στις κλιματικές ζώνες A1 έως C2 (θερμοκρασίες από -46ο βαθμών Κελσίου έως +49ο βαθμών Κελσίου) αλλά μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις κλιματικές ζώνες.

Επίσης, μπορούν να εξοπλιστούν με συστήματα παθητικής και ενεργητικής προστασίας χωρίς να απαιτούνται μεγάλης έκτασης μετατροπές. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η οικογένεια περιλαμβάνει οχήματα 4×4 έως 10×10 σε διάφορες εκδόσεις (τακτικών μεταφορών, βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων και ύδατος, μεταφοράς και ανάπτυξης υλικού γεφυροσκευής και ακτόδρομων, βαρείας περισυλλογής, κ.λ.π.).

Φυσικά είναι αυτονόητο ότι ο χρήστης που υιοθετεί τη χρήση οχημάτων οικογενείας απολαμβάνει οικονομίες κλίμακας στη συντήρηση, τις επισκευές και στην τήρηση των αποθεμάτων ανταλλακτικών που συμπιέζουν το λειτουργικό κόστος.

Καθώς η RMMV αποτελεί τον αρχικό κατασκευαστή (OEM: Original Equipment Manufacturer) διαθέτει την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες για την ενσωμάτωση συγκροτημάτων και εξαρτημάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη και τη δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης από το 1ο έως το 4ο κλιμάκιο ακόμα και κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής ανάπτυξης των οχημάτων.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications