Ξεκινούν οι κατασχέσεις για χρέη στο Δημόσιο
Ξεκινούν οι κατασχέσεις για χρέη στο Δημόσιο

Εξονυχιστικούς ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις λοιπές αποταμιεύσεις και τα εισοδήματα χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου θα πραγματοποιούν οι εφοριακοί υπάλληλοι των Ελεγκτικών Κέντρων, των ΔΟΥ και των Τελωνείων, προκειμένου να πιστοποιήσουν το εάν τα ποσά που χρωστούν είναι εισπράξιμα ή ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ακόμη εισοδήματα, έσοδα και περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών τα οποία μπορούν να κατασχεθούν για την αποπληρωμή των οφειλών θα προχωρούν άμεσα στις κατασχέσεις και σε πλειστηριασμούς, όπου απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα βεβαιώνονται ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα για την είσπραξη των χρεών και δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα είσπραξής τους θα τα εντάσσουν στα «ανεπίδεκτα είσπραξης» αλλά δεν θα τα διαγράφουν οριστικά.

Δέσμευση

Ταυτόχρονα θα προχωρούν, για τα επόμενα 10 χρόνια, στη δέσμευση του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων και του περιεχομένου των θυρίδων που τυχόν διαθέτουν οι οφειλέτες στις τράπεζες και δεν θα επιτρέπουν να χορηγούνται σ’ αυτούς αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για οποιανδήποτε αιτία.

Από τη στιγμή εκείνη και μετά, όποιας μορφής περιουσιακό στοιχείο, εισόδημα ή έσοδο αποκτά ο οφειλέτης θα τελεί υπό την απειλή κατασχέσεως για την είσπραξη των χρεών του, τα οποία θα αναβιώνουν, καθώς θα αποχαρακτηρίζονται από «ανεπίδεκτα είσπραξης»! Σε όλες τις περιπτώσεις εφόσον τα χρέη είναι υψηλότερα των 100.000 ευρώ θα πρέπει, επιπλέον, να έχουν υποβληθεί μηνυτήριες αναφορές για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των οφειλετών.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications