«Περιβαλλοντικό» χαράτσι και στο νερό, με πολύ "αγάπη" η σατανική Ατζέντας 21
«Περιβαλλοντικό» χαράτσι και στο νερό, με πολύ

Η εφαρμογή της Ατζέντας 21 στην Ελλάδα είναι ταχύτερη από κάθε άλλη φορά! Έρχεται περιβαλλοντικό χαράτσι και στο νερό!

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδεται, με επιπλέον κόστη όπως το περιβαλλοντικό τέλος αναμένεται να επιβαρυνθούν σύντομα οι χρεώσεις του νερού καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί ριζικές αλλαγές και ενιαίους κανόνες στην τιμολόγηση των υδάτων ανάλογα με την χρήση τους!

Στο σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την τιμολόγηση του νερού που ανάρτησε για διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, προβλέπεται ρητά ότι επιβάλλεται «περιβαλλοντικό τέλος» σ’ όλους τους τελικούς χρήστες ύδατος, δηλαδή όλους τους καταναλωτές.

Το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης αναφέρει: «Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος προβαίνουν στην είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 12 (παρ. 5) του Π.Δ.51/2007. Από το ανωτέρω ποσό, το 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τις πολυμετοχικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης που είναι «εισηγμένες» στο χρηματιστήριο, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ έναντι του κόστους παροχής των σχετικών υπηρεσιών».

Έτσι, η Ελλάδα υιοθετεί την κοινοτική οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων (2000/60/ΕΚ), που προβλέπει τον συνυπολογισμό στα τιμολόγια του νερού: Του κόστους του νερού, δηλαδή του χρηματικού κεφαλαίου που διατέθηκε για τις υποδομές μεταφοράς του και τη συντήρησή τους. Του περιβαλλοντικού κόστους (τέλους) της σατανικής Ατζέντας 21.

Εφεξής, κατά την τιμολόγηση του νερού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: «Το χρηματοοικονομικό κόστος, δηλαδή η οικονομική αποτίμηση όλων των έργων κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών που είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες παροχής νερού (δίκτυα, υδραγωγεία κ.λπ.). Το κόστος του υδατικού πόρου, το οποίο θα προσδιορίζεται με βάση και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ύδρευσης-άρδευσης σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη νερού και αυτές απαιτούνται για τη φυσική αναπλήρωσή του. Το περιβαλλοντικό κόστος, δηλαδή την οικονομική αποτίμηση - διάσταση τής όποιας περιβαλλοντικής ζημιάς προκαλείται για τη διατήρηση των υδάτων σε καλή κατάσταση».

Το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανικές ανάγκες κ.λπ.) και όλους τους παρόχους υπηρεσιών νερού.

Όπως αναφέρεται με ρητορική Ατζέντας 21, το «πράσινο χαράτσι» στο νερό επιστρέφει στο περιβάλλον το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του Πράσινου Ταμείου, ενώ παράλληλα «τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο».

Το νερό επιστρέφει το τέλος στο... «περιβάλλον», δηλαδή στους εγκάθετους της Νέας Τάξης που συγκεντρώνουν τους «πράσινους φόρους» στην μητρική εταιρεία της παγκόσμιας κυβέρνησης. Ιδιαίτερα μεγάλη αναμένεται η επιβάρυνση για τους αγρότες, οι οποίοι θα κληθούν από τη νέα χρονιά να πληρώσουν ένα σταθερό τέλος ανά στρέμμα κι ένα μεταβλητό (σ’ αυτό θα εντάσσεται και το περιβαλλοντικό τέλος) ανάλογα με το νερό που χρησιμοποιούν. Η επιβάρυνση ισχύει για όλους, ενώ στις περιπτώσεις αγροτών που χρησιμοποιούν ιδιωτική γεώτρηση (πομόνα) και δεν έχουν υδρομετρητή, στην τιμολόγησή τους θα εμπλέκονται οι δήμοι.

Όσοι αγρότες ποτίζουν με νερό από επαναχρησιμοποίηση λυμάτων δεν θα πληρώνουν περιβαλλοντικό τέλος, καθώς την Ατζέντα 21 ενδιαφέρει μόνο η χρήση καθαρού νερού από γεωτρήσεις ή φυσικές πηγές.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications