Γρήγορη ένταξη των λάθρο στις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ θέλει ο Αβραμόπουλος!
Γρήγορη ένταξη των λάθρο στις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ θέλει ο Αβραμόπουλος!

Η έγκαιρη και αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, είναι καθοριστική για την ανάδειξη της μετανάστευσης σε πλεονέκτημα για την οικονομία και τη συνοχή της κοινωνίας μας» ανέφερε ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ε.Ε., Δ. Αβραμόπουλος, σχετικά με το σχέδιο της Κομισιόν, για την διευκόλυνση της εισαγωγής μεταναστών υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες.

Η αναθεώρηση του συστήματος της ευρωπαϊκής «μπλε κάρτας» για την άδεια εργασίας, η οποία προβλέπεται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «θα κάνει ευκολότερη και πιο ελκυστική την εγκατάσταση και απασχόληση στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη» υποστήριξε ο κ. Αβραμόπουλος.

Ανέφερε δε, δύο λόγους για τους οποίους χρειαζόταν η αναθεώρηση αυτή του συστήματος της «μπλε κάρτας»: Τις αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η πληροφορική, καθώς και τη μείωση και γήρανση του εργατικού δυναμικού. Μακροπρόθεσμος στόχος της πολιτικής αυτής, κατά τον Επίτροπο Μετανάστευσης, είναι πάντως η σωστή διαχείριση της μετανάστευσης. /p>

«Όλοι οφείλουμε να αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα προς όφελος όλων» παρατήρησε σχετικά. Συμπλήρωσε δε, πως για τους μετανάστες που θα λάβουν προστασία ή νομικό καθεστώς παραμονής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και να ενταχθούν στους κοινωνικούς ιστούς των κρατών-μελών, όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

«Η όσο το δυνατόν πιο ταχεία ένταξη υπηκόων τρίτων κρατών που έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, είναι οικονομικά ωφέλιμη για όλους μας. Και αυτό δεν αφορά την υποστήριξη όσων είναι ευάλωτοι. Αφορά στην ενίσχυση όσων φθάνουν στην ΕΕ, αλλά επίσης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαφορετικά, το κόστος της μη ένταξης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν τώρα» ανέφερε ο Επίτροπος. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάρος άλλων ευάλωτων ομάδων των κοινωνιών μας, αλλά κατά τον τρόπο συμπληρωματικό: «Θέλουμε να γίνει η ΕΕ, στο σύνολό της, πιο ισχυρή και πιο συνεκτική. Εν τέλει, αυτό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των κρατών-μελών, των περιφερειών και των πόλεών τους» παρατήρησε μεταξύ άλλων ο κ. Αβραμόπουλος.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications