Η «επιδημία θερίζει» τις επιχειρήσεις - Μέχρι 89% η μείωση του τζίρου!

Στοιχεία σοκ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας και την αναμενόμενη «βουτιά» του ΑΕΠ...Η επιδημία «θερίζει» τις επιχειρήσεις, καθώς σημειώνεται μείωση του τζίρου έως και 89% όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία σοκ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που καταγράφουν την δραστηριότητά τους μέχρι και τον Μάιο.

Πρόκειται για εφιαλτικές διαπιστώσεις και με δεδομένο ότι οι συνέπειες της πανδημίας συνεχίζουν να πλήττουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμένεται σημαντική βουτιά του ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο του έτους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 65.044.881 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 66.971.974 χιλ. ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο δε είχε επηρεαστεί από την πανδημία, και την καραντίνα, παρά μόνο από τον Μάρτιο και μετά.

Από την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης και του τομέα Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 5,8% και 5,3% αντίστοιχα, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2019.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2019, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (14,9%), ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (0,5%).

Ο καταστροφικός Μάιος
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (μεγάλες επιχειρήσεις, που υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά μήνα), για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2020 ανήλθε σε 15.717.786 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 27,1% σε σχέση με τον Μάιο 2019, που είχε ανέλθει σε 21.554.671 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,4% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 88,7% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (1,2%).

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 4.159.815 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 11,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 4.716.155 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις των κλάδων της Εκπαίδευσης και των Δραστηριοτήτων Οργανώσεων παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,6% και 3,1% αντίστοιχα μεταξύ πρώτου τριμήνου 2020 και πρώτου τριμήνου 2019.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2019, κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων (19,1%), ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών (3,5%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Δημιουργικές Δραστηριότητες, Τέχνες και Διασκέδαση.

Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2020 ανήλθε σε 709.442 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 55,8% σε σχέση με τον Μάιο 2019, που είχε ανέλθει σε 1.605.798 χιλ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες Μηχανικών· Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις και του κλάδου Δραστηριότητες Κοινωνικής Μέριμνας Χωρίς Παροχή Καταλύματος παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019, κατά 24,9% και 18,4% αντίστοιχα.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 97,2% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων, ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Λιανικού Εμπορίου, εκτός από το Εμπόριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (14,9%).

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications