Τι θα συμβεί στη Γη, αν ο Ήλιος «πεθάνει» (Βίντεο)

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO), προχώρησε στην... τρομακτική ψηφιακή απεικόνιση στην οποία περιγράφεται τι θα συμβεί στη Γη, αν ο Ήλιος «πεθάνει».

Τα αστέρια στο σύμπαν τροφοδοτούνται με υδρογόνο και «καίγονται» με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, μέχρι το αέριο να εξαντληθεί. Τότε, αρχίζουν να αυξάνουν το μέγεθός τους κατά εκατοντάδες φορές με συνέπεια να γίνονται τεράστιοι κόκκινοι γίγαντες, «καταπίνοντας» οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους.

Είναι θέμα χρόνου, λοιπόν, και ο δικός μας ήλιος να φτάσει σε αυτό το σημείο, «τρώγοντας» τη Γη -σε, περίπου, 5 δισεκατομμύρια χρόνια, κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο.

Ο Ήλιος είναι ένας αστέρας της κύριας ακολουθίας με φασματικό τύπο G2 V, έχει δηλαδή μεγαλύτερη μάζα και θερμοκρασία απ΄ ό,τι ένα μέσο αστέρι αλλά σημαντικά μικρότερη από έναν κυανό γίγαντα. Ο χρόνος ζωής ενός αστέρα G2 της κύριας ακολουθίας είναι περί τα 10 δισεκατομμύρια έτη· η ηλικία του Ηλίου εκτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια.

Γύρω από τον Ήλιο έχουν τις τροχιές του οι οκτώ πλανήτες με τους δορυφόρους τους, καθώς και άλλα σώματα όπως αστεροειδείς και κομήτες: όλα τα σώματα συναποτελούν το Ηλιακό Σύστημα. Ο Ήλιος αποτελεί το 99,8632% της συνολικής μάζας του ηλιακού συστήματος.

Η μάζα του Ήλιου δεν είναι τέτοια ώστε να τον οδηγήσει σε κατάσταση καινοφανούς ή υπερκαινοφανούς. Ωστόσο εκτιμάται πως σε 4 με 5 δισεκατομμύρια έτη, με την εξάντληση των αποθεμάτων υδρογόνου και τη μεταστοιχείωσή τους σε ήλιο και κατόπιν σε βαρύτερα στοιχεία, θα αρχίσει να διαστέλλεται, σχηματίζοντας έναν κόκκινο γίγαντα. Αυτό θα συμβεί διότι η πίεση από τη σύντηξη των βαρύτερων στοιχείων είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του υδρογόνου, έτσι για να εξισοροπηθεί με τη βαρύτητα θα μεγαλώσει ο όγκος του Ήλιου.

Αν και είναι πιθανόν η έκταση του κόκκινου γίγαντα να φτάσει στην τροχιά της Γης, πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως η διαδικασία επέκτασης σε κόκκινο γίγαντα θα προωθήσει τη Γη σε απομακρυσμένη τροχιά, αποτρέποντας την εξάχνωσή της. Μετά τη φάση του κόκκινου γίγαντα, ο Ήλιος θα γίνει ένας λευκός νάνος, που θα περιβάλλεται από ένα πλανητικό νεφέλωμα, ο οποίος θα ψύχεται για δεκάδες δισεκατομμύρια έτη, μέχρι να καταλήξει σε μια ψυχρή και σκοτεινή μάζα, που αναφέρεται με τον όρο μαύρος νάνος.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications