Στρατός Ξηράς: Αλλαγές στο Χρόνο Διοικήσεως και Ειδικής Υπηρεσίας
Στρατός Ξηράς: Αλλαγές στο Χρόνο Διοικήσεως και Ειδικής Υπηρεσίας

Το ΓΕΣ διευρύνει τις θέσεις και τις υπηρεσίες όπου τα στελέχη θα εκτελούν «Χρόνο Δκσεως ή ειδικής υπηρεσίας» στο Στρατό Ξηράς.

Το ζέον -για τα στελέχη του Στρατού – θέμα ετέθη δις στη Βουλή με την κατάθεση ισάριιμων επίκαιρων ερωτήσεων, και κατόπιν το ΣΑΓΕ αποφάσισε την τροποποίηση της ΠαΔ 4-25/2005/ΓΕΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τα στελέχη διότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις «Τ17,Τ18» αυξάνονται σημαντικά κάποιες θέσεις – καθήκοντα , ακόμη και στο εσωτερικό, όπου τα στελέχη μπορούν πλέον να εκτελούν «Χρόνο Δκσεως ή ειδικής υπηρεσίας» αλλά ταυτόχρονα αναρωτιούνται γιατί τελικά το ΓΕΣ δεν προβαίνει σε μια επιτελική μελέτη ώστε να αντιμετωπισθεί ολοκληρωτικά το πρόβλημα και αντί αυτού προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε Προσθήκες –Τροποποιήσεις της εν λόγω ΠαΔ ;

Το πρόβλημα σύμφωνα με το kranosgr είναι εντονότερο από ότι αναφέρουν τα στελέχη στους βαθμούς του Υπολοχαγού έως και του Ταγματάρχη, και όπως υπογραμμίζουν δεν πηγάζει από τις ενέργειες της παρούσας ηγεσίας, αλλά από την Τροποποίηση που έγινε στην εν λόγω ΠαΔ το 2014 «Τ11». Αποτέλεσμα αυτής της τροποποίησης ήταν να μειωθούν πάρα πολύ οι θέσεις ειδικά στο εσωτερικό της χώρας.

Ακόμη όμως και σε επιχειρησιακές μονάδες διαπιστώνεται ότι όταν υπάρχουν αρκετά στελέχη στην ίδια μονάδα, ειδικά στο βαθμό του Λοχαγού, να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο «Χρόνο Δκσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» παρόλο που υπηρετούν σε επιχειρησιακές μονάδες του Έβρου και των Νησιών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνουν περισσότερα χρόνια σε αυτές τις μονάδες περιμένοντας την σειρά τους, ενώ διαθέτουν τα μόρια για να μετακινηθούν σε φρουρές προτίμησης.

Υπάρχει βέβαια και η άλλη περίπτωση όπου στέλεχος μετατέθηκε από τον Βόρειο Έβρο στο εσωτερικό και μέσα σε 10 μήνες μετατίθεται εκ νέου σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου με ότι συνεπάγεται αυτό για την οικογένεια αλλά και κόστος για την υπηρεσία, ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει τον απαιτούμενο «Χρόνο Δκσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Οι δυο τελευταίες τροποποιήσεις, που ικανοποίησαν τα στελέχη, ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα με τις λίστες των μεταθέσεων.

Αρκετές οικογένειες στρατιωτικών μπορούν να γλιτώσουν την ταλαιπωρία διότι πλέον δύναται να εκτελέσουν τον απαιτούμενο «Χρόνο Δκσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό στις μονάδες που ήδη υπηρετούν.

Η συμμετοχή σας απαραίτητη για την συνέχεια,like στην σέλιδα facebook:

Post A Comment:

Έγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications