«ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΘΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑ ΞΑΝΑ!»
«ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΘΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑ ΞΑΝΑ!»

Τὸν ἀμετανόητο «ἐκτελεστὴ τῆς Δερύνειας», τὸν ἄνθρωπο ποὺ κατηγορεῖται ὅτι σκότωσε τὸν Κύπριο ἥρωα στὸν ἱστὸ τῆς σημαίας τοῦ ψευδοκράτους καὶ ἡ Ἰντερπὸλ ἀδυνατεῖ ἐπισήμως νὰ ἐντοπίσει, βρῆκε τὸ «Θέμα» στὰ Κατεχόμενα, λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ πολιτευτεῖ! Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ καταζητεῖται ὡς αὐτὸς ποὺ σκότωσε ἐν ψυχρῶ τὸν Κύπριο ἥρωα Σολωμὸ Σολωμού, τὴν ὥρα ποὺ ἐκεῖνος ἀνέβαινε ἄοπλος στὸν ἱστὸ τῆς σημαίας.

Ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τῶν ξένων εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων νὰ σημαδεύει καὶ νὰ πυροβολεῖ τὸν Σολωμού.Καταζητεῖται ἀπὸ τὴν Ἰντερπὸλ καὶ τὰ διεθνῆ ποινικὰ δικαστήρια καὶ ἔχει... ἐπικηρυχθεῖ μὲ τὸ ποσὸ τῶν 460.000 εὐρώ.

Αποτέλεσμα εικόνας για «ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΘΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑ ΞΑΝΑ!» Ζεῖ στὰ Κατεχόμενα καὶ ἡ Ἰντερπὸλ ἐπισήμως δηλώνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ τὸν ἐντοπίσει. Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή του νὰ πολιτευτεῖ, προκαλώντας θύελλα ἀντιδράσεων στὴν Κύπρο…

Ὁ Κενᾶν Ἀκίν, «ὁ ἐκτελεστῆς της Δερύνειας» ὅπως συνηθίζουν νὰ τὸν ἀποκαλοῦν οἱ Κύπριοι, εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ 13 χρόνια τώρα δὲν ἔχει καταστεῖ δυνατὸν νὰ ἐντοπιστεῖ καὶ νὰ συλληφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἰντερπὸλ ὥστε νὰ δικαστεῖ γιὰ τὶς πράξεις του. Τὸν ἐντόπισε τὸ «Θέμα» καί, γιὰ πρώτη φορά, ὁ ἄνθρωπος ποὺ καταζητεῖται ὡς ἐκτελεστῆς του Σολωμοῦ – καὶ ὑποψήφιος βουλευτὴς πλέον – λύνει τὴν σιωπή του σὲ ἑλληνικὸ μέσο ἐνημέρωσης.

Τὰ ὅσα λέει μόνο μεταμέλεια δὲν δείχνουν. «Τὸν πυροβόλησα καὶ θὰ τὸν πυροβολοῦσα καὶ πάλι», δηλώνει μὲ σιγουριὰ καὶ ὑποστηρίζει ὅτι κατεβαίνει στὶς ἐκλογὲς γιατί, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, οἱ τουρκοκύπριοι τὸν λατρεύουν σὰν ἐθνικὸ ἥρωα! Ὁ 67χρονος σήμερα Ἀκὶν ὑποστηρίζει ὅτι πυροβόλησε μέν, ἀλλὰ δὲν ἦταν ἡ δική του σφαίρα ποὺ σκότωσε τὸν Ἑλληνοκύπριο.

Ἐπικαλεῖται μάλιστα τὴν ὕπαρξη βαλλιστικῆς ἔκθεσης – δημιούργημα τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν τοῦ ψευδοκράτους -, τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας, σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμούς του, ἀναφέρει ὅτι ἡ σφαίρα ποὺ σκότωσε τὸν Σολωμὸ δὲν ἔφυγε ἀπὸ τὸ δικό του περίστροφο. Ὑποστηρίζει δὲ πὼς οἱ ἑλληνοκυπριακὲς ἀρχὲς γνωρίζουν τὸ περιεχόμενό της.

Δηλώνει, τέλος, πὼς εἶναι ἕτοιμος σὲ περίπτωση ποὺ ἐκλεγεῖ, νὰ βοηθήσει καὶ τὴν ἐλεύθερη Κύπρο, φέρνοντας νερὸ ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ λύσει τὸ πρόβλημα λειψυδρίας! Ἐξιστορεῖ τὰ γεγονότα ἄνετος καὶ χαλαρός, σὰν νὰ μὴν ἔχει συμβεῖ τὸ παραμικρό, φανερώνοντας τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸν «μανδύα» τοῦ δολοφόνου. Δὲν παραλείπει βέβαια νὰ ὑπεραμυνθεῖ τῶν ἐθνικιστικῶν του πεποιθήσεων.

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ κυκλοφόρησε ἡ εἴδηση ὅτι κατεβαίνετε ὡς ὑποψήφιος στὶς ἐκλογὲς τοῦ ψευδοκράτους μὲ τὸ Κόμμα Ἐλευθερίας καὶ Μεταρρύθμισης τοῦ Τουργκάι Ἀβτζί. Ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ποῦ σᾶς ὤθησε νὰ ἀναμιχθεῖτε ἐκ νέου στὴν πολιτική;

Γνωρίζω ἀπὸ πολιτικὴ γὶ αὐτὸ ἀποφάσισα καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ εἶμαι ὑποψήφιος. Ὑπῆρξα ἄλλωστε βουλευτὴς καὶ στὸ παρελθόν. Ὁ λαὸς ἔδειξε ὅτι ἔχει τὴ θέληση νὰ μὲ δεῖ πάλι στὴν πολιτική, γιατί ξέρει ὅτι μπορῶ νὰ βοηθήσω ἄμεσα στὰ προβλήματά του.

Γιατί πιστεύετε ὅτι ὁ λαός, ὅπως λέτε, θὰ σᾶς ἐμπιστευτεῖ μὲ τὴν ψῆφο του;
Βλέπω τὴν ἀνταπόκριση μέσα ἀπὸ τὶς τακτικὲς ἐπισκέψεις ποὺ πραγματοποιῶ σὲ διάφορα χωριὰ καὶ ἔρχομαι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἁπλὸ κόσμο. Μὲ ἀγκαλιάζουν, μὲ φιλοῦν, μοῦ λένε ὅτι μὲ πιστεύουν καὶ πὼς πρέπει νὰ προσπαθήσω νὰ πετύχω τὸ καλύτερο γιὰ αὐτούς. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ κύριος λόγος ποὺ θὰ εἶμαι ὑποψήφιος.

Μὲ ποιὸν τρόπο πιστεύετε ὅτι θὰ μπορούσατε νὰ προσφέρετε;
Πιστεύω στὸν ἑαυτό μου καὶ στὸν λαό μου. Θὰ προσπαθήσω νὰ τὸν βοηθήσω μὲ τὸ ποὺ μπῶ πάλι στὴν πολιτική. Ξέρετε, ἔχω ἕνα μεγάλο ὅραμα καὶ θέλω νὰ τὸ πραγματοποιήσω μὲ τὸ ποὺ θὰ μοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία. Θέλω νὰ φέρων νερὸ ἀπὸ τὴν Τουρκία, ὄχι μόνο γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Κυπρίους. Θέλω νὰ βοηθήσω ὁλόκληρο τὸ νησὶ νὰ λύσει μία γιὰ πάντα τὸ πρόβλημα τοῦ νεροῦ.

Δὲν σᾶς φοβίζει τὸ γεγονὸς ὅτι καταζητεῖστε ἀπὸ τὴν Ἰντερπὸλ καὶ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία;
Πρὶν ἀπὸ πολὺ καιρὸ εἶχα δηλώσει στὸ τουρκικὸ Τύπο ὅτι δὲν πυροβόλησα ἐγὼ τὸν Σολωμού. Σήμερα λοιπὸν πού μου δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ μιλήσω σὲ μία ἑλληνικὴ ἐφημερίδα θέλω νὰ ἐπαναλάβω ὅτι εἶμαι ἀθῶος. Πολλὲς σφαῖρες ἔφυγαν ἀπὸ ὄπλα στρατιωτῶν τότε. Καὶ ἐγὼ πυροβόλησα, ἀλλὰ ἡ βαλλιστικὴ ἐξέταση ἔδειξε ὅτι ἡ σφαίρα ποὺ χτύπησε τὸν Σολωμοὺ δὲν ἔφυγε ἀπὸ τὸ δικό μου ὅπλο. Ἂν θέλετε, εἶναι στὴν διάθεσή σας. Νομίζω ὅτι κι ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχετε καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ἤμουν ἐγὼ αὐτὸς ποὺ σκότωσε τὸν Σολωμού.

Γιατί τότε δὲν περνᾶτε τὰ σύνορα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποῦ δηλώνετε ἀθῶος;
Ὄχι, δὲν ἔχω σκοπὸ νὰ τὰ περάσω ἢ νὰ ταξιδέψω, ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι καταζητοῦμαι. Καὶ ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι οἱ κατηγορίες πρὸς τὸ πρόσωπό μου δὲν εὐσταθοῦν καὶ μὲ θεωροῦν ἔνοχο χωρὶς νὰ ἔχουν στὰ χέρια τοὺς ἐπαρκῆ στοιχεῖα, δὲν πρόκειται νὰ τοὺς κάνω τὸ χατίρι. Ξέρω ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ δικαστῶ δὲν θὰ τύχω σωστῆς μεταχείρισης καὶ ἐνδέχεται νὰ καταδικαστῶ ἀδίκως.

Πῶς αἰσθανθήκατε τότε, ὅταν συνέβη τὸ αἱματηρὸ αὐτὸ ἐπεισόδιο; Ὅλος ὁ κόσμος ἔδειχνε ἐσᾶς ὡς τὸν δολοφόνο τοῦ Σολωμοῦ. Ἡ κάμερα εἶχε ἑστιάσει τὴ στιγμὴ ποὺ εἴχατε προτεταμένο τὸ περίστροφό σας, σημαδεύοντας τὸν ὅταν ἀνέβαινε στὸν ἱστὸ τῆς σημαίας…
Ἀναρωτιέμαι κι ἐγὼ γιατί ὅλα τὰ μάτια τοῦ κόσμου ἔπεσαν ἐπάνω μου. Πιστεύω ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία δὲν πιστεύει ὅτι ἤμουν ἐγὼ ἐκεῖνος ποὺ πυροβόλησε.

Πόσο ἄλλαξε ἡ ζωή σας ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα;
Ἀνησύχησα πολύ, ἀλλὰ τί μπορῶ νὰ κάνω; Ξέρω ὅτι μὲ κατηγοροῦν ἄδικα καὶ πὼς ἔψαχναν νὰ βροῦν ἕνα ἐξιλαστήριο θύμα γιὰ νὰ τοῦ τὰ φορτώσουν ὅλα.
Ἔχετε δηλώσει παλαιότερα σὲ τουρκικὴ ἐφημερίδα ὅτι μακάρι νὰ ἤσασταν ἐσεῖς αὐτὸς ποῦ τράβηξε τὴ σκανδάλη, τονίζοντας χαρακτηριστικὰ «γιατί κάνετε τὸ σκότωμα ἑνὸς σκύλου νὰ ἀκούγεται τόσο σημαντικό;».

Πράγματι. Δὲν μετανιώνω γιὰ ὅσα ἔχω πεῖ. Τὸ λέω καὶ σήμερα αὐτό, καὶ ἂς ἔχουν περάσει τόσα χρόνια ἀπὸ ἐκείνη τὴν μέρα. Ἂν ἤμουν στὴ θέση ἐκείνου ποὺ πυροβόλησε, τὸ ἴδιο θὰ ἔκανα κι ἐγώ. Θὰ τὸν σκότωνα. Ἀκόμα κι ἐσύ, ἂν βρεθεῖς σὲ ἐκείνη τὴ στιγμή, μπορεῖς νὰ κάνεις τὸ ἴδιο. Ἂν κάποιος προσπαθήσει νὰ κατεβάσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ἐσὺ τί θὰ ἔκανες; Εἶναι καθῆκον νὰ κάνουν ὅλοι τὸ ἴδιο πράγμα! Ἔχετε σκεφτεῖ ποτὲ νὰ παραδοθεῖτε στὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ ἀποδείξετε, ὅπως ὑποστηρίζετε ἐσεῖς, τὴν ἀθωότητά σας;

Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ μὲ κατηγορεῖ ἀνοιχτὰ καὶ φανερά. Γιὰ νὰ παραδοθῶ σημαίνει ὅτι παραδέχομαι τὸ ἔγκλημα. Ἐγὼ δὲν τὸ δέχομαι αὐτό. Προσπάθησα μάλιστα κάποια στιγμὴ νὰ βρῶ δικηγόρο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, ἀλλὰ κανένας δὲν δέχτηκε. Πῶς λοιπὸν νὰ πάω νὰ παραδοθῶ; Γιὰ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση δὲν ἔγινε ἡ ἔρευνα ὅπως ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ νὰ πάω μετὰ στὸ δικαστήριο.
Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ γιὰ αὐτὰ τὰ δύο ἐγκλήματα θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει περισσότερες ἔρευνες, τὶς ὁποῖες καὶ δὲν ἔκανε. Καὶ στὴ Τουρκία, γιὰ τὴν ἴδια ὑπόθεση, δὲν ἀνακοινώνεται ποτὲ τίποτα.

Ξέρω ὅτι καὶ οἱ δύο πλευρές, προκειμένου νὰ κλείσουν τὴν ὑπόθεση, συνεργάζονται στενά. Ἐγὼ πάντως εἶμαι διατεθειμένος νὰ δεχτῶ τὴν ἐπίσκεψη εἰσαγγελέα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ καὶ νὰ καταθέσω ὅσα γνωρίζω. Σᾶς τὸ δηλώνω ξεκάθαρα, εἶμαι ἕτοιμος νὰ μιλήσω. Θὰ πήγαινα ἐγὼ ἀπέναντι γιὰ νὰ τὰ ὅλα ὅσα ξέρω, καὶ νὰ ἀποδείξω ὅτι δὲν λέω ψέματα, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ πάω γιατί μὲ ἔχουν κρίνει ἔνοχο πρὶν μὲ δικάσουν.

Ἂν εἴχατε μπροστὰ σας τὴν οἰκογένεια Σολωμού, τί θὰ τοὺς λέγατε;
Θέλω νὰ τοὺς πῶ ὅτι δὲν πυροβόλησα ἐγώ. Λυπᾶμαι γιὰ ὅ, τί ἔγινε, ἀλλὰ δὲν ἔχω καμία σχέση μὲ τὸν θάνατο τοῦ παιδιοῦ.
Τὸ ξέρετε ὅτι ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία σᾶς ἔχει ἐπικηρύξει μὲ 250.000 λίρες;
Ναὶ τὸ ξέρω.
Αποτέλεσμα εικόνας για «ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΘΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑ ΞΑΝΑ!»
Φοβάστε γιὰ τὴ ζωή σας;
Ὄχι. Ἔγινε ἕνα ἐπεισόδιο, ἀλλὰ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ μένα. Βρέθηκα σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ μὲ κατηγοροῦν. Δὲν πυροβόλησα ὅμως ἐγώ. Λυπᾶμαι καὶ γιὰ τὸν Σολωμοὺ καὶ γιὰ τὸν Ἰσαάκ. Οἱ Κύπριοι ὅμως δὲν πρέπει νὰ σκέφτονται τὴν ἐκδίκηση.

Θὰ θέλατε νὰ στείλετε κάποιο μήνυμα στὸν λαὸ τῆς Κύπρου;
Λυπᾶμαι, γιατί καμιὰ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς δὲν δείχνει νὰ θέλει εἰρήνη. Σὲ αὐτὸ τὸ μικρὸ νησὶ ὑπάρχουν δύο χωριστὲς κοινότητες.
Στὴ τουρκικὴ πλευρὰ πάντως ὅσοι Ἕλληνες διαμένουν δὲν παθαίνουν ποτὲ τίποτα. Μόνο οἱ Κύπριοι σκοτώνουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ οἱ δύο πλευρὲς πρέπει νὰ κάνουν ὅ, τί χρειαστεῖ ὥστε νὰ ἔρθει ἡ εἰρήνη ἀνάμεσά μας καὶ νὰ ἔρθουν καλύτερες μέρες.

Ἔχετε οἰκογένεια;
Ἔχω δύο ἀγόρια καὶ μία κόρη.
Ξέρουν ὅτι ὁ πατέρας τοὺς εἶναι καταζητούμενος γιὰ φόνο;
Ναὶ ,ξέρουν τί ἔχει συμβεῖ καὶ γιατί κατηγοροῦμαι. Πιστεύουν ὅμως στὴν ἀθωότητά μου καὶ μοῦ συμπαραστέκονται. Περνοῦν μάλιστα πολλὲς φορὲς στὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ καὶ δὲν ἀντιμετωπίζουν τὸ παραμικρὸ πρόβλημα.

Ἔχει γραφτεῖ κατὰ καιροὺς στὸ παρελθὸν ὅτι εἶστε μέλος τῆς ὀργάνωσης τῶν Γκρίζων Λύκων καὶ πὼς εἴχατε διατελέσει πράκτορας τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.
Ὄχι, δὲν ἔχω καμία σχέση μὲ αὐτό. Τὸ μόνο κλὰμπ στὸ ὁποῖο ἀνήκω εἶναι αὐτὸ τῆς ποδοσφαιρικῆς μου ἀγάπης, τῆς Γαλατασαράι. Οὔτε ὑπῆρξα ποτὲ μυστικὸς πράκτορας. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποκυήματα τῆς φαντασίας ὁρισμένων ποὺ θέλουν νὰ περιπλέκουν τὰ πράγματα καὶ νὰ δημιουργοῦν θέμα χωρὶς νὰ ὑπάρχει.

Ὁ ἀξιωματικός του Τουρκικοῦ Στρατοῦ ποὺ ἔγινε ὑπουργὸς τοῦ ψευδοκράτους.
Ὁ Κενᾶν Ἀκὶν ὑπῆρξε πρώην ἀξιωματικός του Τουρκικοῦ Στρατοῦ, ὑπουργὸς τοῦ ψευδοκράτους καί, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, πράκτορας τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Σήμερα εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους στὸ ψηφοδέλτιο τοῦ Κόμματος Ἐλευθερίας καὶ Μεταρρύθμισης τοῦ ψευδοϋπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Τουργκάι Ἀβτζὶ γιὰ τὶς λεγόμενες βουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ θὰ διεξαχθοῦν στὶς 19 Ἀπριλίου στὸ ψευδοκράτος.

Τὸ κόμμα τοῦ Ἀβτζὶ συνεργάζεται στενὰ μὲ τὸ Ρεπουμπλικανικὸ Τουρκικὸ Κόμμα ποὺ βρίσκεται στὴν ἐξουσία καὶ μετέχει μὲ δύο «ὑπουργούς». Ὁ Κενᾶν Ἀκὶν λίγες μέρες μετὰ τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς Δεύνειας μὲ τὶς δολοφονίες τῶν Ἰσαὰκ καὶ Σολωμού, ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὸ πολιτικὸ προσκήνιο προκειμένου νὰ μὴ ρίξει περισσότερο λάδι στὴ φωτιά. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, κινοῦνταν μεταξὺ ψευδοκράτους καὶ Τουρκίας ἀποφεύγοντας νὰ ταξιδέψει στὸ ἐξωτερικό, προκειμένου νὰ μὴ συλληφθεῖ καὶ δικαστεῖ.Εἶναι ἐπικυρυγμένος ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία μὲ τὸ ποσὸ τῶν 460.000 εὐρώ, ἐνῶ καταζητεῖται καὶ ἀπὸ τὴν Ἰντερπὸλ μὲ ἐρυθρὸ δελτίο.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications