ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Για να καταλάβουμε τι γίνεται όταν υπάρχει πραγματικό Κράτος...

- Μέ τά Ν.Δ. 919/1971 καί 996/1971, αὐξήθηκαν οἱ ποινές τῶν ἐμπρηστῶν καί θεσπίσθηκαν αὐστηρότατες κυρώσεις γιά τήν προ-στασία τῆς δασικῆς ἰδιοκτησίας.

Του Μάνου Χατζηδάκη

- Μέ τό Ν.Δ. 108/73 «περί λήψεως μέτρων κατασβέσεως τῶν πυρκαϊῶν τῶν δασῶν» μέ τό ὀποίο ὀργανώθηκε ἡ κινητοποίησις, καθοδήγησις καί λεπτομερής σχεδιασμός τῶν δυνάμεων ἀντιπυρικοῦ ἀγῶνος.
- Λειτούργησε Κεντρική Ἐπιτροπή Ἀντιπυρικοῦ Ἀγῶνος

- Ἔγινε προμήθεια:
• 19 νέων πυροσβεστικῶν ὀχημάτων , παραγγελία ἄλλων 20 (παρελήφθησαν τό 1974) καί προγραμματισμός γιά προμήθεια ἀκόμη 21, μέ στόχο νά φθάσουν τά 60.
• 13 βυτίων μεταφοράς ὕδατος.
• 1 Πυροσβεστικοῦ ὀχήματος, χωρητικότητος 10 τόννων (παρελήφθη τό 1974).

• 250 ραδιοτηλεφώνων, 220 ἀλυσοπριόνων γιά διανοίξεις καί 1800 φορητῶν πυροσβεστήρων.
• Τῶν πρώτων 3 ἀεροσκαφῶν πυροσβέσεως Canadair πού προμηθεύθηκε ἡ Ἑλλάς! Ὁ διαγωνισμός διεξήχθη στίς 22 Ἀπριλίου 1972, ἡ συμφωνία ὑπεγράφη στίς 25 Ἰουλίου 1973 καί κυρώθηκε μέ τό Ν.Δ. 141/73.

- Δημιουργήθηκαν 120 μόνιμα παρατηρητήρια εἰδικῶν μονάδων ἀμέσου δράσεως σέ κάθε δασικό χῶρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Οἱ Πυρκαγιές: ἀπό 1187 πυρκαγιές πού ἔκαυσαν 58.935 στρέμματα δασῶν καί 211.265 στρέμματα δασοσκεπῶν ἐκτάσεων τό 1965, ἔπεσαν στίς 525 πυρκαγιές πού ἔκαυσαν 26.240 στρέμματα δασῶν καί 77.385 στρέμματα δασοσκεπῶν ἐκτάσεων τό 1971.Tό 1972 ἔπεσαν στίς 378.

-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ...

"Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1968/73"

Το κλασικό πλέον έργο μας στην τελευταία, συλλεκτική και βελτιωμένη Δ' έκδοσί του από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ του Ιωάννου Γιαννάκενα.

Post A Comment:

Έγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications