Η Στήλη της Ροζέττας  η ελληνική γραφή της ο Μέγας Αλέξανδρος ο ζωοδότης  και η Αίγυπτος
 Στήλη της Ροζέττας  η ελληνική γραφή της ο Μέγας Αλέξανδρος ο ζωοδότης  και η Αίγυπτος

Tό πρωτότυπο κείμενο και η νεοελληνικὴ ἀπόδοση του.Η Στήλη της Ροζέττας είναι μια πέτρινη πλάκα από γρανοδιορίτη, που συχνά αναφέρεται λανθασμένα από βασάλτη ή γρανίτη, που προέρχεται από τον ναό του Πτολεμαίου Ε’ του Επιφανούς.Χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. και φέρει εγχάρακτη μια επιγραφή σε δύο γλώσσες(αιγυπτιακή και ελληνική) και τρία συστήματα γραφής (ιερογλυφικά, δημώδη αιγυπτιακή, ελληνική)

Το ελληνικό μέρος της στήλης αρχίζει ως εξής: « Βασιλεύοντος του νέου και παραλαβόντος την βασιλείαν παρά του πατρός…». Το όνομά της προέρχεται από την πόλη Rachid (που εκγαλλίσθηκε ως Rosette) της Κάτω Αιγύπτου, στο βορειοδυτικό τμήμα του Δέλτα του Νείλου.

Βορειότερα της πόλης, γύρω από το οχυρό Φορ Ζιλιέν (Fort Jullien), ο Γάλλος αξιωματικός που υπηρετούσε στο στράτευμα του Ναπολέοντα, Πιέρ Φρανσουά Ξαβιέ Μπουσάρ (Pierre-François-Xavier Bouchard), ανακάλυψε τη στήλη τελείως τυχαία το 1799. Έμεινε όμως έκθαμβος όταν κατάλαβε την αξία της, καθώς έως τότε κανείς δεν είχε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Η ανακάλυψη της δίγλωσσης στήλης αποδείχθηκε θεμελιώδους σημασίας.

Ο σπουδαίος Γάλλος μελετητής Ζαν-Φρανσουά Σαμπολιόν (1790-1832)(Jean-François Champollion), από τους πιο διακεκριμένους γλωσσολόγους της εποχής, κατάφερε, με βάση τα ονόματα των Φαραώ που αναφέρονταν στην στήλη, να βρει το κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Αυτή η ανεκτίμητης αξίας ανακάλυψη ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της επιστήμης της Αιγυπτιολογίας. Το σύστημα που χρησιμοποίησε ο Σαμπολιόν για να αποκρυπτογραφήσει το κείμενο της στήλης, η οποία φυλάσσεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, αποτελεί σημαντικό οδηγό για όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη των αρχαίων συστημάτων γραφής.

Τα ανωτέρω είναι από την ελληνική Βικιπαίδεια .Επειδή στην ελληνική Βικιπαίδεια αναφέρει μόνο ότι το ελληνικό μέρος της στήλης αρχίζει ως εξής: «Βασιλεύοντος του νέου και παραλαβόντος την βασιλείαν παρά του πατρός…»για ευνοήτους λογούς.

Ολόκληρο το κείμενο:

1ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΔΟΞΟΥ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
2ΘΕΟΥΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΟΣΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΛΙΟΣ
3ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΓΟΝΟΥ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΟΝ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΔΟΚΙΜΑΣΕΝ ΩΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΔΩΚΕΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΙΚΟΝΟΣ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
4ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΤΟΥ ΕΦ ΙΕΡΕΩΣ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ 5ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΑΘΛΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΟΣ ΠΥΡΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΝΟΥ ΚΑΝΗΦΟΡΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ ΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΙΕΡΕΙΑΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
6ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΞΑΝΔΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΔΕ ΜΕΧΕΙΡ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΥΤΟΝ ΕΙΞΠΟΡΕΥΟΜΕΝ ΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΝ ΤΩΝ 7ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΟΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΝ ΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ
8ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΗΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΩΙ ΕΝ ΜΕΜΦΕΙ ΙΕΡΩΙ ΤΗΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΑΥΤΗΙ ΕΙΠΑΝ 9ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ ΘΕΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ Ο ΕΚ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΚΕΝ ΤΑ Θ ΙΕΡΑ ΚΑΙ
10ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΘΕΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΩΡΟΣ Ο ΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΟΣ ΥΙΟΣ Ο ΕΠΑΜΥΝΑΣ ΤΩΙ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΟΣΙΡΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥΣ 11ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙΚΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΡΓΥΡΙΚΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΤΙΚΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΥΠΟΜΕΜΕΝΗΚΕΝ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΕΙΣ ΕΥΔΙΑΝ ΑΓΑΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΘΑΙ
12ΤΑΙΣ ΤΕ ΕΑΥΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΣΙΝ ΠΕΦΙΛΑΝΔΡΩΠΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΙΝΑΣ ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΑΦΗΚΕΝ ΑΛΛΑΣ ΔΕ ΚΕΚΟΥΦΙΚΕΝ ΟΠΩΣ Ο ΤΕ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ 13ΕΥΘΗΝΙΑΙ ΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΑ ΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ Α ΠΡΟΣΟΦΕΙΛΟΝ ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΗΙ ΛΟΙΠΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ ΟΝΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΩΙ ΠΛΗΘΕΙ ΑΦΗΚΕΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΦΥΛΑΚΑΙΣ
14ΑΠΗΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΙΤΙΑΙΣ ΟΝΤΑΣ ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΔΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΚΑΤ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΙΤΙ 15ΚΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΑΣ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΘΗΚΟΥΣΑΣ ΑΠΟΜΟΙΡΑΣ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΑΠΟ ΤΕ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΙΔΟΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΑΝΤΩΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ
16ΜΕΝΕΙΝ ΕΠΙ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΟΠΩΣ ΜΗΘΕΝ ΠΛΕΙΟΝ ΔΙΔΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΟΥ[Κ] ΕΤΑΣΣΟΝΤΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ17ΙΕΡΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΥΤΕΙΑΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΤΩΝ Τ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ
18ΟΘΟΝΙΩΝ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΑ ΤΕ ΕΚΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΚΟΥΣΑΝ ΤΑΞΙΝ ΦΡΟΝΤΙΖΩΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΙΘΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΗΤΑΙ ΤΑΣ ΘΕΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
19ΠΡΟΣΗΚΩΝ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΠΑΣΙΝ ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΡΜΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚ ΤΕ ΤΩΝ ΜΑΧΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΑ20ΦΡΟΝΗΣΑΝΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΡΑΧΗΝ ΚΑΙΡΟΙΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΑΣ ΜΕΝΕΙΝ ΕΠΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΝΟΗΘΗ ΔΕ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΞΑΠΟΣΤΑΛΩΣΙΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΙΠΠΙΚΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕΖΙΚΑΙ ΚΑΙ ΝΗΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΛΘΟΝΤΑΣ
21ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ ΥΠΟΜΕΙΝΑΣ ΔΑΠΑΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΚΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΤΙΚΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΟΠΩΣ ΤΑ Θ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΑΥΤΗΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΩΣΙΝ ΠΑΡΑΓΙΝΟΜΕ 22ΝΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΥΚΩΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΕΝ ΤΩΙ ΒΟΥΣΙΡΙΤΗΙ Η ΗΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΩΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΟΠΛΩΝ ΤΕ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΔΑΨΙΛΕΣΤΕΡΑΙ ΚΑΙ ΤΗΙ ΑΛΛΗΙ ΧΟΡΗΓΙΑΙ ΠΑΣΗΙ ΩΣ ΑΝ ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ
23ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΣΤΗΚΥΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΧΘΕΙΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΑΣΕΒΕΣΙΝ ΟΙ ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΚΑ ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝ 24ΤΙΚΑΘΙΣΑΣ ΧΩΜΑΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΕΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙΣ ΠΕΡΙΕΛΑΒΕΝ ΤΟΥ ΤΕ ΝΕΙΛΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΙΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΥ ΕΝ ΤΩΙ ΟΓΔΟΩΙ ΕΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΘΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΙΝ ΤΑ
25ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΣΧΕΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΤΟΠΩΝ ΟΧΥΡΩΣΑΣ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΣ ΙΠΠΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΦΥΛΑΚΗΙ
26ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΟΛΙΓΩΙ ΧΡΟΝΩΙ ΤΗΝ ΤΕ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΛΕΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΗΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΔΙΕΦΘΕΙΡΕΙ ΚΑΘΑΠΕ[Ρ ΕΡΜ]Σ ΚΑΙ ΩΡΟΣ Ο ΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΟΣ ΥΙΟΣ ΕΧΕΙΡΩΣΑΝΤΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ
27ΤΟΠΟΙΣ ΑΠΟΣΤΑΝΤΑΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΓΗΣΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΕΝΑ[ΝΤΙΩΣ]ΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΔΙΚΗΣΑΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΝ ΕΠΑΜΥΝΩΝ
28ΤΩΙ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΗΙ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΟΛΑΣΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣ ΚΑΘ ΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΠΑΡΕΓΕΝΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗΝΑ[Ι ΚΑΙ Τ]Α ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΦΗΚΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ
29ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΝΤΑ ΕΙΣ ΣΙΤΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ ΩΣΑΥΤ[ΩΣ ΔΕ] ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΒΥΣΣΙΝΩΝ ΣΘ[…]
30ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΩΣ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΔΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Λ[ΟΓΙΖΟ]ΜΕΝΗΣ ΑΡΤΑΒΗΣ ΤΗΙ ΑΡΟΥΡΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΤΙΔΟΣ ΟΜΟΙ[ΩΣ]
31ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΟΝ ΤΗΙ ΑΡΟΥΡΑΙ ΤΩΙ ΤΕ ΑΠΕΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΜΝΕΥΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΔΩΡΗΣΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΖΩΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΠΟΛΥ ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΗΚΟΝ[ΤΩΝ]
32ΑΥΤΑ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΑ Τ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΦΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΟΥΣ ΔΑΨΙΛΩΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΣΚΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΕΡΑ ΜΕΤΑ ΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙ[ΖΟΜΕΝΑ]
33ΤΑ ΤΕ ΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΔΙΑΤΕΤΗΡΗΚΕΝ ΕΠΙ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΟΙΣ ΝΟΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΙΕΙΟΝ ΕΡΓΟΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΙΝ ΚΑΤΕΣΚΕΘΑΣΕΝ ΧΟΡΗΓΗΣΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΧΡΥΣΙΟΥ ΤΕ Κ[ΑΙ ΑΡΓΥΡΙ]
34ΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΒΩΜΟΥΣ ΙΔΡΥΣΑΤΟ ΤΑ ΤΕ ΠΡΟΣΔΕΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΩΡΘΩΣΑΤΟ ΕΧΩΝ ΘΕΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΗΚΟ[ΥΣΙ ΕΧΩΝ]
35ΘΕΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ ΠΡΟΣΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΑ ΤΕ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΤΙΜΙΩΤΑΤΑ ΑΝΑΝΕΟΥΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΘΗΚΕΙ ΑΝΘ ΩΝ ΔΕΔΩΚΑΣΙΝ ΑΥΤΩΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΥΓΙΕΙΑΝ ΝΙΚΗΝ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛ ΑΓΑΘ[Α …]
36ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΣΗΣ ΑΥΤΩΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ ΕΔΟΞΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΕΥΣΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Τ[…]
37ΤΩΙ ΑΙΩΝΟΒΙΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΩΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ ΘΕΩΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΙ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΟΝ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΘΕΩΝ ΕΥΕΡΓ[ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ]
38ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ ΕΠΑΥΞΗΝ ΜΕΓΑΛΩΣ ΣΤΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟ[ΛΕ]ΜΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝ ΕΚΑΣΤΩΙ ΙΕΡΩΙ ΕΝ ΤΩΙ ΕΠΙΦΑ[ΝΕΙΩΙ …]
39Η ΠΡΟΣΟΝΟΜΑΣΘΗΣΕΤΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΜΥΝΑΝΤΟΣ ΤΗΙ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΗΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΔΙΔΟΥΣ ΑΥΤΩΙ ΟΠΛΟΝ ΝΙΚΗΤΙΚΟΝ Α ΕΣΤΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝ[ΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ]
40ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΑΙ ΑΥΤΑΙΣ ΙΕΡΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ Τ ΑΛΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙΝ ΚΑΘ Α ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΕΝ [ΤΩΙ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΠΑ]
41ΝΗΓΥΡΕΣΙΝ ΙΔΡΥΣΑΣΘΑΙ ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΙ ΘΕΩΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΙ ΤΩΙ ΕΚ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΞΟΑΝΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΝΑΟΝ ΧΡ[ΗΣΘΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ]
42ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΣΙΝ ΕΝ ΑΙΣ ΕΞΟΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΕΥ[ΧΑΡΙΣΤΟΥ …]
43ΧΟΔΕΥΕΙΝ ΟΠΩΣ Δ ΕΥΣΗΜΟΣ ΗΙ ΝΥΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΕΠΙΚΕΙΣΘΑΙ ΤΩΙ ΝΑΩΙ ΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΡΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΑΙΣ ΠΡΟΣΚΕΙΣΕΤΑΙ ΑΣΠΙΣ […]44ΤΩΝ ΑΣΠΙΔΟΕΙΡΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΑΩΝ ΕΣΤΑΙ Δ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΜΕΣΩΙ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ψ ΧΕΝΤ ΗΝ ΠΕΡΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΜΕΜΦ[ΕΙ ΙΕΡΟΝ]
45ΤΕΛΕΣΘΗΙ ΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΤΗΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΙΝΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΑ ΧΡ[…]
46ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΠΕΙΗΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕ ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΑΔΑ ΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΡΗΙ ΕΝ ΗΙ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΓΕΤΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ []
47ΕΝ ΗΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΩΜΥΝΟΥΣ ΝΕΝΟΜΙΚΑΣΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΑΙ ΔΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΣΙΝ ΕΙΣΙΝ ΑΓΕΙΝ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΕΟΡΤ[ΗΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙ]
48ΓΥΠΤΟΝ ΙΕΡΟΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΑΣ ΚΑΙ Τ ΑΛΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ Α ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΛΛΑΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΣΙΝ ΤΑΣ ΤΕ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΠΡΟΘ[ΗΝΑΙ …]
49ΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΑΓΕΙΝ ΔΕ ΕΟΡΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΩΙ ΑΙΩΝΟΒΙΩΙ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΩΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΙ ΘΕΩΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΙ ΚΑΤ ΕΝΙ[ΑΥΤΟΝ …]

50ΧΩΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΟΥΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΩΥΘ ΕΦ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΝ ΑΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΗΣΟΥΣΙΝ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΑΣ ΚΑΙ Τ ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕ[…]51ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΩΝ ΙΕΡΑΤΕΥΟΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥ Δ[…]52ΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΑΟΥΤΟΥ ΕΞΕΙΝΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΙΔΙΩΤΑΙΣ ΑΓΕΙΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΝΑΟΝ ΙΔΡΥΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥ[ΜΕΝΟΙΣ …] 53[…]ΙΣ ΚΑΤ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΜΟΝ ΗΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΙ ΕΥΞΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΣΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙΦΑΝΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΘΑΠΕΡ ΝΟΜΙΜΟΝ ΕΣΤΙΝ […]54[…]ΤΕΡΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΙΣ ΤΕ ΙΕΡΟΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΤΗΣΑΙ ΕΝ ΕΚΑΣΤΩΙ ΤΩΝ ΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩ[Ν ΤΑΞΕΩΝ ΙΕΡΩΙ …]

Τό κείμενο στην νεοελληνικὴ απόδοση:

1-4: OTAN BΑΣΙΛΕΥΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΝΔΟΞΟ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΙ ΉΤΑΝ ΕΥΣΕΒΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ,
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΩΝ
ΟΠΩΣ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΟΠΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΎΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ,
ΠΟΥ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΘΑ ,
ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ
5-9 :ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗ (ή που δίνει νίκες), ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΡΑΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ (κλπ ονοματα ιερειών και χρονολόγηση σύμφωνα με δυο τρόπους) ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 18 ΤΟΥ ΜΕΧΕΙΡ, ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΙ ΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΔΥΤΟ, ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΤΕΡΑ (ή αυτες που είναι στις πτέρυγες του ναου)ΚΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΚΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗ ΜΕΜΦΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΘΕΟ ΦΘΑ ,ΠΟΥ (ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ) ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ , ΑΦΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΜΕΜΦΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ ΕΙΠΑΝ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΑΙΩΝΟΒΙΟΣΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΘΑ 10-12: ΘΕΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΚΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ,ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΘΕΟΙ ΦΟΛΟΠΑΤΟΡΕΣ, ΣΕ ΠΟΛΛΆ ΕΊΧΕ ΕΥΕΡΓΕΤΉΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣἈΥΤΟΥΣ ΚΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ
Ο ΩΡΟΣ , Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΡΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΗ ΚΑΙ Ε ΦΕΡΘΗΚΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΔΕΙΕΣ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΚΙ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΥΠΗΡΞΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΑΛΛΕΣ ΑΦΗΣΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕ (ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ) ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
13-17: ΣΕ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΟΣΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΦΗΣΕ ΣΤΟ ΛΑΟ . ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ,ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΜΙΣΘΟΙ) ΠΟΥ ΔΙΝΟΤΑΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΣΟΔΕΙΕΣ ΚΣΙ ΧΡΗΜΑΤΑ , ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΚΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΞΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ), ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ , ΚΙ ΑΠΑΛΛΑΞΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΘΝΗ ΕΡΧΟΤΑΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΞΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΙ ΕΚΕΊΝΑ ΤΑ ΠΑΝΙΑ (ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΙΩΝ) ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
18-22: ΤΑ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ (ΑΠΑΛΛΑΞΕ) ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΙΔΙΑ . ΚΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΧΑΝ
ΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ (ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ)ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΞΕ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΧΗΣ ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΖΑΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ (ΚΤΗΣΕΙΣ)ΚΙ ΕΛΑΒΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΎΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΣΤΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΟΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΣΙΡΙΤΗ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΘΕΙ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΛΩΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ ΣΑ ΝΑ
23-28: (' "ΣΑ ΝΑ" ΣBHΣE TO)ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ Σ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΒΑΛΛΕ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ,ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ (ΠΑΡΑ_)ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΟΡΗΓΏΝΤΑΣ Σ’ΑΥΤΑ (ΤΑ ΕΡΓΑ)ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΙ ΕΒΑΛΕ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΙΠΠΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΣ,
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ ΖΟΥΣΑΝ Σ’ΑΥΤΗ ,ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΟΠΩΣ Ο ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΩΡΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΡΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΘΡΕΥΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ , ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗ ΜΕΜΦΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΕ
29-33 ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ
ΝΑΩΝ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΟΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ (ΛΕΠΤΩΝ)ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΒΥΣΣΟ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΑΝ ΤΟΥΣ ΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΟΥΣ)ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΤΑΜΕΙΟ)ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ (ΑΠΑΛΛΑΞΕ)ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΡΤΑΒΗ(ΜΗΔΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΙΤΗΡΩΝ) ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΟΜΟΙΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΝΕΥΗ (;)ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΦΡΌΝΤΙΣΕ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ Σ’ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΑΦΘΟΝΑ ΚΙ ΕΝΔΟΞΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΑΛΟΥΝΤΑ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΙΕΡΑ ΜΕ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΗ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ Σ’ΑΥΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ (ΧΡΗΜΑΤΑ)
34-39: ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΙ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΒΩΜΟΥΣ ΚΙ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΥ ΓΙ’ΑΥΤΑ ΟΙ ΘΕΟΙ ΕΔΩΣΑΝ Σ’ΑΥΤΟΝ ΥΓΕΙΑ, ΝΙΚΗ , ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΕΝΕΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Σ’ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΘΑ ΕΠΙΦΑΝΗ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ, ΘΕΟΥΣ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ, ΘΕΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ , (ΑΥΞΗΣΗ) ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ , ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΥ,ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΟΠΥΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΠΛΟ ΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
40-46 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ(ΤΗ ΜΟΔΑ) ΚΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΤΟΥΝ Σ’ΑΥΤΑ ΙΕΡΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΑ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ. ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΕΙΑΞΟΥΝ ΞΟΑΝΟ ΚΑΙ ΝΑΟ ΣΤΟΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ , ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΗ ΚΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΘΕΟ , ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ, ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ.ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ (ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ)ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΚΙ Ο ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΚΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΔΕΚΑ ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΑΣΠΙΔΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ(;) ΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ, Η ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ψ (700;) ΧΕΝΤ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΜΕΜΦΗΣ. ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΙΜΑΤΙΟ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΙΠΕΙ , ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ , ΟΜΟΙ
47-53:(ΤΕΛΟΣ)ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ (ΤΗ ΜΕΡΑ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ (ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ)ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΕΣ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΘΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ .ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΘΩΘ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ{...} ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΠΟΥ ΙΕΡΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ...ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ {...}ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ{...} ΛΙΘΟ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ....}

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications