Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΌ ΚΟΣΜΟ

Πριν υπάρξει η δημιουργία, υπήρχε η Συμπαντική Συνειδητότητα: το Πνεύμα ή Θεός, το Απόλυτο, πάντα υπάρχουσα, πάντα συνειδητή, πάντα ανανεούμενη Μακαριότητα, ΠΕΡΑ από μορφή και εκδήλωση.

Όταν πλάστηκε η δημιουργία, η Συμπαντική Συνειδητότητα «κατήλθε» στο υλικό σύμπαν όπου εκδηλώνεται ως κατά Χριστόν Συνειδητότητα: η πανταχού παρούσα, αγνή ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ της νοημοσύνης και της συνειδητότητας του Θεού που είναι εγγενής και κρυμμένη σε ολόκληρη τη δημιουργία.

Όταν η κατά Χριστόν Συνειδητότητα κατέρχεται στο επίπεδο του υλικού σώματος του ανθρώπου, γίνεται ψυχή ή υπερσυνείδητο: η πάντα υπάρχουσα, πάντα συνειδητή, πάντα ανανεούμενη μακαριότητα του Θεού εξατομικευμένη με τον εγκλωβισμό της στο σώμα. Όταν η ψυχή ταυτιστεί με το σώμα, εκδηλώνεται ως εγώ, θνητή συνειδητότητα.

Η Γιόγκα διδάσκει ότι η ψυχή πρέπει να ανέβει και πάλι τη σκάλα της συνειδητότητας προς το Πνεύμα.

Η κατά Χριστόν Συνειδητότητα είναι η οικουμενική συνειδητότητα ή πανταχού παρούσα νοημοσύνη. Η Γιόγκα διδάσκει ότι η κατοικία της ψυχής –της ζωής και της θεϊκής συνειδητότητας του ανθρώπου– βρίσκεται στα λεπτοφυή πνευματικά κέντρα του εγκεφάλου: στο Σαχασράρα, τον χιλιοπέταλο λωτό στο πάνω μέρος του εγκεφάλου, την έδρα της συμπαντικής συνειδητότητας, στο άτζνα τσάκρα, στο σημείο μεταξύ των φρυδιών, την έδρα της κατά Χριστόν συνειδητότητας, και στο κέντρο του προμήκους μυελού (που είναι συνδεδεμένο μέσω πολικότητας με το άτζνα τσάκρα), την έδρα του υπερσυνειδήτου.

Κατερχόμενες μέσα στο σώμα (και στη συνειδητότητα του σώματος) απ’ αυτά τα κέντρα της ύψιστης πνευματικής αντίληψης, η ζωή και η συνειδητότητα ρέουν προς τα κάτω στη σπονδυλική στήλη, περνώντας μέσα από τα υπόλοιπα πέντε αστρικά κέντρα, τσάκρα, και διακλαδίζονται προς τα έξω στα υλικά όργανα της ζωής, την αντίληψη των αισθήσεων και τη δράση.

Για να ξανακερδίσει τη μακάρια συνειδητοποίηση της ενότητάς της με τον Θεό, η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να ξαναβρεί τα χνάρια της καθοδικής της πορείας, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑ, ανεβαίνοντας μέσω της ιερής εγκεφαλονωτιαίας οδού στο σπίτι της, στα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα της θεϊκής επίγνωσης (αφυπνίζοντας τα διαδοχικά τσάκρα, μέχρι να φτάσει τον χιλιοπέταλο λωτό στον εγκέφαλο, όπου και θα ενωθεί πάλι με το Πνεύμα).

Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάσκηση σε επιστημονικές τεχνικές διαλογισμού γιόγκα που δίνονται από έναν γκουρού, όπως αυτές μπορούν να μαθευτούν από τα Μαθήματα του Self-Realization Fellowship.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications