Η υπερθέρμανση του πλανήτη Γη και η έξαρση των φαινομένων.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη Γη και η έξαρση των φαινομένων.

το σύμπαν είναι μια αεικίνητη μηχανή. Η λειτουργία του, δηλαδή οι περιστροφές του άξονά του, δημιουργούνται απ την τάση ενός «ελατηρίου» το οποίο επιδρά σε κάποιους βραχίονές του.

Διαπιστώσαμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι βρίσκεται σε επιτάχυνση και η αιτία είναι η αύξηση της τάσης του «ελατηρίου».

Αυτή η αύξηση της τάσης του ελατηρίου έχει σαν συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σύμπαντος και την υπερθέρμανση της Γης.

Όταν αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα του άξονά του, αυξάνεται και η γωνιακή ταχύτητα της Γης γιατί υπάρχει συνάρτηση στις κινήσεις τους.
Τη σχέση αυτή είμαστε σε θέση να την ορίσουμε.

Η επιτάχυνση ή η επιβράδυνσή του σύμπαντος, έχει σχέση με την τάση του ελατηρίου προς τις τριβές οι οποίες κατά τη λειτουργία του δημιουργούν τον κοσμικό θόρυβο που παρατηρούμε.

Αύξηση της τάσης του ελατηρίου όμως σημαίνει αύξηση και της γραμμικής ταχύτητας της Γης σε σχέση με την περίμετρο του σύμπαντος που σαν κλειστό σύστημα που είναι θεωρούμε σταθερή, αλλά ταυτόχρονα και αύξηση της ίδιας της περιμέτρου του λόγο διαστολής. Σημαίνει δε και αύξηση της γραμμικής ταχύτητας των γειτονικών σωμάτων της Γης τα οποία ανήκουν σε κάποιο δίσκο και η κίνησή τους έχει επιπτώσεις πάνω της.

Το γεγονός αυτό είναι που δημιουργεί πιο βίαιες επιδράσεις, έλξεις και απώσεις, στη Γη, με συνέπεια να εντείνονται τα φαινόμενα. Π.χ. ηφαίστεια, σεισμοί κ.λ.π.

Επειδή η επιστήμη δεν έχει κατανοήσει ακόμη τον μηχανισμό του λόγω του ότι βρισκόμαστε μέσα σ αυτό το κλειστό σύστημα, δε μπορεί να εξηγήσει ορθά που ακριβώς επιδρά αυτή η διαστολή.

Μετρήσανε μία επιβράδυνση της περιστροφής της Γης κατά ένα δευτερόλεπτο σε κάποια τελευταία χρόνια.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο δίσκος τώρα διαγράφει «περισσότερες περιστροφές» στην εσωτερική περίμετρο του σύμπαντος και διανύει περισσότερα χιλιόμετρα στην ίδια μονάδα χρόνου. Μπορεί η μεταβολή στην ταχύτητα του δίσκου να είναι «ελάχιστη», αλλά ικανή να δημιουργήσει αυτά τα φαινόμενα.

Το δευτερόλεπτο (+1) που διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να προσθέσουμε, προέκυψε απ τη διαστολή του σύμπαντος η οποία αύξησε σε μέγεθος όλα τα μηχανικά του μέρη αλλά όχι ανάλογα. Μεταβλήθηκε λόγο αυτής της διαστολής η σχέση της περιμέτρου του ως προς το δίσκο ο οποίος κινείται περιμετρικά εφαπτόμενος εσωτερικά του και απαρτίζεται από όλα τα γνωστά και άγνωστα σ εμάς σώματα, εκτός απ τη Γη και το φεγγάρι.

Ιδομενέας

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications