Για κάθε έναν που παθαίνει  απο τσίμπημα  ένας τέτοιος θα παίρνει την θέση του :Νέα επιχείρηση  για μόνιμη εγκατάσταση χιλιάδων αλλοδαπών

Διαμερίσματα για ασυνόδευτους «ανήλικους» των 16 ετών και άνω θα νοικιάσει το υπουργείο «Μετανάστευσης και Ασύλου», σύμφωνα με όσα ανάρτησε στη «Διαύγεια».

Στο κείμενο που είναι γραμμένο με πολύ μεράκι, αναφέρονται νέοι όροι όπως «εποπτευόμενα διαμερίσματα», «μονάδες ημιαυτόνομης διαβίωσης», «Φροντιστές» και άλλα συναφή.

Ουσιαστικά το υπουργείο σκοπεύσει να χρηματοδοτήσει και με λεφτά του Δημοσίου το κόστος ενοικίασης και άλλων υπηρεσιών χιλιάδων διαμερισμάτων στα οποία θα μένουν «ανήλικοι» αλλοδαποί των 16 και άνω (όλοι ανήλικοι δηλώνουν ούτως ή άλλως όταν μπαίνουν από τον Έβρο) μαζί με το κόστος πληρωμής τους προκειμένου αυτοί να «ενσωματωθούν» στις τοπικές κοινωνίες.

Πρόκειται δηλαδή για μια μεγάλη νέα προσπάθεια μόνιμης και αμετάκλητης εγκατάστασης δεκάδων χιλιάδων αλλοδαπών στην Ελλάδα υπό το κάλυμμα των «ασυνόδευτων» αλλοδαπών.

Σε κάθε διαμέρισμα θα μπορούν να μένουν έως και τέσσερις (4) «ανήλικοι» αλλά το υπουργείο είναι και αυστηρό: Δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση ναρκωτικών ή να έχουν ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά τα άλλα ελεύθερη και πληρωμένη διαμονή σε αλλοδαπούς που έχουν εισβάλλει στη χώρα, την ώρα που ο ελληνικός λαός πένεται και οι άστεγοι αυξάνονται συνεχώς.

Αλλά βέβαια αυτοί είναι Έλληνες. Ποιος δίνει σημασία. Με την τη νέα αυτή «δράση» (sic) διαφημίζεται ακόμη πιο πολύ η χώρα στο εξωτερικό για να την προτιμήσουν πληθυσμοί από την κεντρική Ασία και τη βόρεια Αφρική και φυσικά να είναι σε πλήρη σύμπνοια με την υλοποίηση του σχεδίου αφελληνισμού της και το οποίο προχωρά κανονικά.

Διαβάστε την ανάρτηση του υπουργείου του ασύλου:

Tίτλος: «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση δικαιούχων για την υλοποίηση της δράσης

«Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» για ένα (1) έτος με παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη διαβίωση σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας που στοχεύει στη σταδιακή αυτονόμησή τους.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και οικονομικού βοηθήματος με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμηση τους. Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου φιλοξενίας προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η σταδιακή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας αυτοσυντήρησης.

Ωφελούμενοι από τη δράση είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ,οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι βάσει του άρθρου 11 της σχετικής ΥΑ με αρ. Δ11/οικ/60207/2717 (ΦΕΚ 4924/τ.Β/31-12-2019) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια κατά την παραπομπή:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους

β. Να έχουν καταγραφεί από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή την Ελληνική Αστυνομία ή τις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας κατά την κείμενη νομοθεσία.

γ. Να διαθέτουν ικανότητα αυτοσυντήρησης, αυτοεξυπηρέτησης και ανάληψης περαιτέρω ευθυνών.

δ. Να μην πάσχουν από ενεργό ψυχιατρικό νόσημα, εξαιτίας του οποίου μπορεί να θέσει εαυτόν ή άλλα πρόσωπα σε κίνδυνο κατά της ζωής, ασφάλειας ή σωματικής ακεραιότητας κοκ

ε. Να μην κάνουν χρήση παράνομων ψυχοδραστικών ή άλλων τοξικών ουσιών (όπως ενδεικτικά, ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ κλπ.)

στ. Να συμφωνούν με τη μετακίνησή τους στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης”

Οι παροχές και υπηρεσίες φιλοξενίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον σίτιση, διερμηνεία, υλικές παροχές, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, υγιεινή και καθαριότητα, υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νομική συμβουλευτική μέσω του κατάλληλα κατηρτισμένου προσωπικού των φορέων λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων καθώς και το οικονομικό βοήθημα. Το οικονομικό βοήθημα παρέχεται από τους φορείς λειτουργίας εποπτευόμενων διαμερισμάτων σε ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν τοποθετηθεί και έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή τους σε Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανήλικους άνω των 16 ετών.

Το οικονομικό βοήθημα αποσκοπεί στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών διαβίωσης του φιλοξενούμενου ,δηλαδή, τροφή, ρουχισμό και καθημερινά έξοδα, στο μέτρο που δεν καλύπτονται από τους φορείς υλοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ελάχιστων Προδιαγραφών.

Το ύψος του οικονομικού βοηθήματος για επωφελούμενους των δράσεων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανήλικους άνω των 16 ετών, ορίζεται σε:

(α) πενήντα (50) ευρώ που παρέχονται εφάπαξ κατά την εισαγωγή του ανηλίκου στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ως μέρος της διαδικασίας υποδοχής του νέου φιλοξενούμενου στο διαμέρισμα όπως περιγράφεται στην παρ. 9.3 του Παραρτήματος Ελάχιστων Προδιαγραφών. (β) εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, που παρέχονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ εκάστη, εντός του πρώτου και του δεύτερου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα.

Κάθε ενημέρωση για τις λεπτομέρειες καταβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της χρήσης του οικονομικού βοηθήματος πρέπει να γίνεται σε γλώσσα που κατανοεί ο επωφελούμενος, ενώ έντυπο με τις σχετικές πληροφορίες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο υποδοχής που εγχειρίζεται σε κάθε νέο φιλοξενούμενο των εποπτευόμενων διαμερισμάτων.

Η μέθοδος καταβολής και παρακολούθησης του οικονομικού βοηθήματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του φορέα για τη Λειτουργία των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων.

Το διοικητικό κόστος του φορέα για την διενέργεια της διαδικασίας καταβολής και παρακολούθησης του οικονομικού βοηθήματος στους δικαιούχους ορίζεται σε 18,25 Ευρώ για την κάθε δόση του δεκαπενθήμερου.

Τα εποπτευόμενα διαμερίσματα θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες κτιριακές προδιαγραφές, τον

εξοπλισμό και τη στελέχωση που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ» (ΦΕΚ 119/τ.Β/27-1-2020).

Κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα δεν μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από τέσσερις (4) ασυνόδευτους ανήλικους και κάθε Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης θα υποστηρίζεται από «ομάδα υποστήριξης» που περιλαμβάνει- κατ’ ελάχιστον, τις ειδικότητες του Συντονιστή Μονάδας, του Κοινωνικού Λειτουργού και του Φροντιστή.»

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications