Οι γιοι του Θεού  και η δημιουργία του ανθρώπου και οι πρωτόπλαστοι κατά την Παλαιά Διαθήκη και τα Απόκρυφα

Το : "οι γιοι του Θεού είδαν πως οι θυγατέρες των ανθρώπων ήταν όμορφες και τις πήραν γυναίκες τους, όποιες από αυτές επέλεξαν - οι γιοι του Θεού πήγαν στις θυγατέρες των ανθρώπων και έκαναν παιδιά μαζί τους". Αποκτά άλλο νόημα με από ένα μήνυμα από την άλλη πλευρά, σε συνδυασμό ενός περιστατικού που εμπιστεύτηκε φίλη της σελίδας. Τι γράφουν σχετικά με αυτό το θέμα εν συντομία, που ο θρησκόληπτος δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει ο ποιητής :

Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Θεός πρώτα εποίησε τον Ελοχίμ και μετά τους αγγέλους. Οι Ελοχίμ θεωρούνται οντότητες ανώτερες από τους αγγέλους, ειδικά ο πρώτος. Ο Παλαιός των Ημερών, όπως αναφέρει ο Ενώχ, ήταν ο El Shedai. Το θέμα που δημιουργήθηκε για τη σύναψη σχέσεων των αγγέλων με τις θυγατέρες των ανθρώπων, όπως αναγράφεται στο βιβλίο του Ενώχ, οφείλεται στη λανθασμένη μετάφραση της εβραϊκής λέξης «Ελοχίμ». Οι μεταφραστές στην ελληνική γλώσσα την απέδωσαν ως «άγγελοι» και όχι ως «ενάρετοι άνθρωποι». Άρα διαπιστώνουμε πως οι άγγελοι και οι Ελοχίμ είναι διαφορετικές οντότητες.

Οι άγγελοι είναι ασώματοι ενώ οι Ελοχίμ έχουν υλικό σώμα. Το υλικό σώμα βεβαίως δεν σημαίνει απαραίτητα σάρκα. Τάγματα Αγγέλων : Σεραφείμ, Χερουβίμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Τάγματα Ελοχίμ : Ελ Νορ, Ελ Λιν, Ελ Ζιν, Ελ Νιρ, Ελ Λαν, Ελ Σαν, Ελ Τερέ, Ελ Γαν, Ελ Ταν. Αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία, έδωσε εντολή στον πρώτο Ελοχίμ να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ’ εικόνα και ομοίωση του. Αφού όμως ο άνθρωπος θα ήταν καθ’ ομοίωση των Ελοχίμ, κατά την εξέλιξη του θα ήταν ανώτερος από τους αγγέλους. Γι’ αυτό το λόγο έγινε η ανταρσία των αγγέλων με αρχηγό τον Σαμαέλ, τον γνωστό και ως διάβολο.

Οι άγγελοι που εξεγέρθηκαν, έμειναν γνωστοί ως εκπεσόντες άγγελοι. Μετέπειτα έγινε και η Πτώση του ανθρώπου από τον ουρανό, η γνωστή ιστορία του Αδάμ, της Εύας και του μήλου. Με το όνομα Αδάμ φέρεται ο πρώτος άνθρωπος, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως στο βιβλίο της Γένεσης, όσο και στη Καινή Διαθήκη. Ο Αδάμ, είναι ο πρωτόπλαστος, ο προπάτορας του ανθρώπινου γένους, κατά τη διδαχή και αποδοχή των συγχρόνων μονοθεϊστικών θρησκειών. Η περιγραφή της δημιουργίας του, μαζί με εκείνη της Εύας, από τον Γιαχβέ περιλαμβάνεται σε δύο διαφορετικές διηγήσεις του αποκαλούμενου "θεόπνευστου" βιβλίου, της Γενέσεως, όπου η δεύτερη αναφορά κρίνεται σήμερα προγενέστερη της πρώτης.

Συγκεκριμένα οι αναφορές αυτές βρίσκονται η μεν πρώτη στα κεφάλαια: και η δεύτερη στα κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται το προπατορικό αμάρτημα, η πτώση των πρωτοπλάστων και η υπό τις Γιαχβικές κατάρες έξωσή τους από τον « Κήπο της Εδέμ ». Η ονομασία Αδάμ είναι μία από τις διάφορες εβραϊκές λέξεις που δηλώνουν την έννοια του "ανθρώπου" και με την έννοια αυτή αναφέρεται στα παραπάνω κεφάλαια της Γενέσεως, και όχι ως κύριο όνομα. Η δε αναφορά ως κύριο όνομα που παρατηρείται στο σύγχρονο εβραϊκό κείμενο της Γενέσεως οφείλεται σε μεταγενέστερο φωνηεντισμό του εβραϊκού κειμένου και όχι στο ίδιο το κείμενο. Το αρχαίο κείμενο έφερε μόνο σύμφωνα. Καθιερώθηκε όμως ως κύριο όνομα από τις μεταγενέστερες ιουδαϊκές ερμηνείες των τελευταίων π.Χ αιώνων. Σημειώνεται ότι στην εβραϊκή η λέξη Αδάμ παρουσιάζει παρήχηση που σημαίνει "έδαφος", θυμίζοντας την ελληνική λέξη "χώμα".

Ο Αδάμ και η Εύα ήταν απόλυτα ελεύθεροι ηθικοί παράγοντες, με τον όρο να υπακούν στην εντολή του Θεού και να μην δοκιμάσουν από τους καρπούς του δένδρου της γνώσης του καλού και του κακού. Εντούτοις, παρακινούμενοι από τον «όφι τον αρχαίο», τον Σατανά, δεν υπάκουσαν και συνεπώς εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο λόγω της αμαρτωλής τους κατάστασης. Ο ίδιος ο Θεός εξήγγειλε βαριές κατάρες οι οποίες θα επέρχονταν στον Αδάμ, την Εύα αλλά και κατ' επέκταση στους απογόνους τους. Έτσι, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, με αυτή την πορεία ενέργειας γνωστότερη ως «προπατορικό αμάρτημα» ο Αδάμ διέσπειρε την αμαρτία και τον θάνατο σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Δημιουργός, είχε δώσει στον Αδάμ ότι αυτός χρειαζόταν ώστε να διάγει μια άνετη και ικανοποιητική ζωή.

Μάλιστα η προοπτική του Αδάμ ήταν να ζει για πάντα στον παράδεισο και στη γη, εφόσον αποδεικνυόταν υπάκουος στον Πλάστη του. Εκείνος μαζί με την σύζυγό του, την Εύα, εσκεμμένα επέλεξαν να απορρίψουν την καθοδηγία του Δημιουργού τους, και το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνουν για πάντα. Η Εύα είναι πρόσωπο της Παλαιάς διαθήκης, όπου αναφέρεται ως η πρώτη γυναίκα και ο δεύτερος άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό, μετά τον πρωτόπλαστο Αδάμ. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, η Εύα δημιουργήθηκε την έκτη ημέρα της δημιουργίας από ένα πλευρό του Αδάμ όταν εκείνος βρισκόταν εν υπνώσει. Μαζί με τον Αδάμ εκδιώχτηκε από την Εδέμ παραβαίνοντας την εντολή του Θεού να μην δοκιμάσουν τον καρπό από το «δένδρο της γνώσης».

Η Εύα εμφανίζεται να δοκιμάζει πρώτη τον απαγορευμένο καρπό, παρακινούμενη από τον όφι, και στη συνέχεια να δίνει τον καρπό στον Αδάμ. Στην ισλαμική παράδοση αναφέρεται με το όνομα Χάουα, αλλά δεν απαντάται με το όνομά της στο Κοράνιο, όπου παρουσιάζεται ως σύντροφος του Αδάμ. Από το Κοράνιο δεν αντλούνται λεπτομερείς πληροφορίες για τη δημιουργία της Εύας από τον Αδάμ, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες έχουν ενσωματωθεί σε άλλες πηγές της ισλαμικής θεολογίας, κυρίως τα χαντίθ. Στα πλαίσια της εβραϊκής, χριστιανικής και ισλαμικής παράδοσης, έχουν εκφραστεί διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με την αφήγηση της δημιουργίας του Αδάμ και της Εύας. Exει γραφεί ότι όσο ήταν μόνος του ο Αδάμ ήταν «σχεδόν ευτυχισμένος». Η σκληρή αλήθεια είναι ότι έπληττε. Και ο Θεός δεν δημιούργησε έναν ακόμη Αδάμ, «δημιούργησε τη διαφορά»: την Εύα.

Οι νικητές παρεξετράπησαν θεωρώντας τους εαυτούς τους θεούς και θεές μεταξύ των ανθρώπων, αφού οι δυνάμεις και οι ικανότητές τους ήσαν υπεράνθρωπες. Οι Νεφελίμ ήταν μια προκατακλυσμιαία φυλή, που στη Βίβλο αναφέρονται ως γίγαντες. Ήταν, όπως λέγεται, τα παιδιά που γεννήθηκαν από τις θυγατέρες των ανθρώπων, και τους Υιούς του Θεού. Έχει μεγάλη σημασία να επισημανθεί ότι αναφέρονται σχεδόν ταυτόχρονα με τη δήλωση του Θεού ότι θα κατάστρεφε τη γη με πλημμύρα. Και φαίνεται ότι η επίδρασή τους στο ανθρώπινο γένος ήταν μία από τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν την καταστροφή. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης : «Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να αυξάνονται αριθμητικά πάνω στη γη και γεννούσαν κόρες, οι γιοι του Θεού είδαν ότι οι κόρες των ανθρώπων ήταν όμορφες και παντρεύτηκαν όσες απ’ αυτές διάλεξαν. Τότε ο Κύριος είπε: «Το Πνεύμα Μου δεν θα μείνει με τον άνθρωπο για πάντα, καθώς αυτός είναι θνητός. Οι μέρες του θα είναι εκατό είκοσι χρόνια».

Οι γίγαντες (Νεφελίμ) ήταν στη γη εκείνες τις μέρες -καθώς και μετά- όταν οι γιοι του Θεού πήγαν στις κόρες των ανθρώπων και έκαναν μαζί τους παιδιά. Ήταν οι γίγαντες απ’ τα αρχαία χρόνια, άντρες ξακουστοί. Ο Κύριος είδε πόσο μεγάλη είχε γίνει η κακία του ανθρώπου στη γη, και ότι κάθε διάθεση των σκέψεων της καρδιάς του ήταν πάντα μόνο πονηρή». Οι Νεφελίμ ήταν μια φυλή γιγάντων που προέκυψε από τη σαρκική ένωση των υιών του Θεού (ενδεχομένως έκπτωτων αγγέλων) με τις κόρες των ανθρώπων. Μεταφρασμένο απ’ τα Εβραϊκά κείμενα, το «Nephilim» σημαίνει «έκπτωτοι». Ήταν ξακουστοί για τη δύναμή τους, την ανδρεία τους, καθώς και την ροπή τους στην αμαρτία. Η προέλευση των Νεφελίμ ξεκινά με μια ιστορία των έκπτωτων αγγέλων.

Δύο κείμενα ουσιαστικής σημασίας για την ιστορία των Νεφελίμ, η Βίβλος και οι Πάπυροι της Νεκράς Θαλάσσης, αναφέρουν διάφορα ονόματα γι’ αυτούς. Σε διάφορα εδάφια παρατίθενται τα είδη αυτών των γιγάντων. Αναφέρονται με πολλούς τρόπους, ως Enim, ή «Τρόμοι», Rephaim, ή «Αυτοί που Προκαλούν Εξασθένιση» ή «Οι Νεκροί», Gibborim, ή «Γιγάντιοι Ήρωες», Zamzummim, ή «Επιτυχόντες», Anakim, ή «Μακρυλαίμηδες» και Awwim ή «Καταστροφείς» και «Φίδια». Στα κείμενα αυτά αναφέρονται επίσης και άλλοι γίγαντες, όπως ο Γολιάθ ένας γίγαντας με δώδεκα δάχτυλα στα χέρια και δώδεκα στα πόδια, που αναφέρεται ως ένας απ’ τους Rephaim κι ένας ψηλός Αιγύπτιος.

Η Γένεση αναφέρεται στη διαφθορά που είχαν επιφέρει οι Νεφελίμ ανάμεσα στους ανθρώπους και στους εαυτούς τους: «Ο Κύριος είδε πόσο μεγάλη είχε γίνει η κακοήθεια του ανθρώπου στη γη…» Η σατανική τους ανταρσία είχε ξεσηκώσει τόσο την οργή, όσο και τη λύπη του Θεού. Έτσι ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ να ανάψει έναν εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους Νεφελίμ. Επέλεξε, επίσης, τον Ενώχ, έναν δίκαιο άνθρωπο, για να ενημερώσει τους έκπτωτους αγγέλους για την απόφαση που είχε πάρει γι’ αυτούς και τα παιδιά τους.

------------

Όλα τα παραπάνω ειναι μια μείξη από παραποιημένες αλήθειες, ψέμματα, και διαστρεβλώσεις, "οι γιοι του Θεού" συνεχίζουν να κυνηγούν τις κόρες των ανθρώπων έως σημερα για να "ανοίξουν πύλες" και να εισέλθουν στο φυσικό κόσμο,(πρέπει να έχει σχέση και με τις πύλες και τον Μέγα Αλέξανδρο αυτό), και οχι μονο αυτοί που ειναι ήδη στο φυσικό κόσμο ,αλλα και άλλοι εκτός του πλανήτη οι δήθεν γιοι του Θεού, και έχει σχέση με αυτο που εμπιστεύτηκε φίλη της σελίδας, γιαυτό χλευάζουν τέτοια θέματα εξάλλου, και πήραν τον όχλο σε δίκες έγκυρες πήγες μακριά από τέτοια θέματα, και τσιρίζουν για θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίοι "τυχαια" ειναι οι ίδιοι που τσιρίζουν και για "ρατσιστές", βρείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά μεταξύ τους καθώς έχουν "πολύ στενή σχέση". Η πραγματικότητα πάντως ξεπερνάει και την πιο τρελή ταινία φαντασίας που ο μέσος θνητός ούτε καν έχει διανοηθεί αν και όλα ειναι μπροστά του. Επίσης τους βολεύει να μην ξερουν τίποτα ειδικά οι γυναίκες που χρησιμοποιούν για να πολλαπλασιαστούν:Αυξάνεστε, πληθύνεστε και κυριεύστε τη Γη, τους είπε ο Γιαχβέ μονοί τους λένε, τι δεν κατάλαβες μαντάμ και μεσιέ? γιαυτό διέγραψαν την σελιδα του David Icke προφανώς ξέρει και αυτός, κάλου κακού μην του ξεφύγει τίποτα σχετικά με αυτό, αν και όχλος ειναι σε τέτοιο κατώτερο επίπεδο πλέον που αυτοί που ξέρουν είτε δεν μιλούν, είτε αρχίζουν και βλέπουν τον όχλο ως μαϊμούδες που δεν έχει νόημα να τα πεις, ακριβώς όπως βλέπουν την ανθρωπότητα αυτοί που την δημιούργησαν και που πρόσφατα έβγαλαν fake news σχετικό ποστ για ευνόητους λόγους .

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications