Πόσες Καταθέσεις Έχουν Οι Έλληνες Στο Εξωτερικό

Η αξία των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων στο εσωτερικό ανέρχονταν στο τέλος του 2018 σε 245 δισ. ευρώ και αναλύονται ως εξής: 133 δισ. ευρώ ήταν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, 59 δισ. ευρώ οι μετοχές σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, 25 δισ. ευρώ σε μετρητά, 6 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαι, 3 δισ. ευρώ σε ομόλογα και 19 δισ. ευρώ σε άλλα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που περιλαμβάνουν και κεφάλαια επενδυμένα σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα και λοιπές απαιτήσεις.

Καταθέσεις περίπου 34 δισ. ευρώ είχαν οι Έλληνες στο εξωτερικό στο τέλος του 2018, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, την οποία επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδα "Το Βήμα".

Συνολικά, οι τοποθετήσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό ανήλθαν σε 57,5 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους, με ένα ποσό περίπου 10 δισ. ευρώ να αφορά μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια και το υπόλοιπο ποσό - πέραν των καταθέσεων, των μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων - να αφορά κυρίως ομόλογα.

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται τυχόν κεφάλαια ελληνικών συμφερόντων σε διάφορα χρηματοπιστωτικά και υπεράκτια κέντρα που σύμφωνα με ορισμένες έρευνες που έχουν κάνει τα τμήματα διαχείρισης πλούτου ελβετικών τραπεζών υπερβαίνουν τα 120 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications