Ας μιλήσουμε για ομάδες αίματος !και συγκεκριμένα την Ο+  Ο -  που ειναι η πιο σπάνια ομάδα αίματος!
Ας μιλήσουμε για ομάδες αίματος !και συγκεκριμένα την Ο+ και την δίκη μου 0-  που ειναι η πιο σπάνια ομάδα αίματος!

Ομάδα αίματος Ο Rh + ή Ο Rh - Η Ο Rh + είναι η πιο συχνή ομάδα αίματος. Η Ο Rh - είναι η πιο σπάνια ομάδα αίματος. Η O αρνητική ομάδα αίματος είναι σχετικά σπάνια σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες αίματος. 1 στα 15 άτομα είναι Ο Rh -. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 6,6% του πληθυσμού έχει O Rh αρνητικό αίμα. Η ομάδα αίματος Ο - και την δίκη μου είναι γνωστή ως η παγκόσμια ομάδα αίματος καθώς μπορεί να μεταγγιστεί στον καθένα, καθιστώντας την, την πιο περιζήτητη δωρεά.

O Ο αρνητικός τύπος Ο αίματος αποτελεί περίπου 8% σε Καυκάσιους, 4% σε αφροαμερικανούς, 4% σε ισπανόφωνους, και το 1% σε χώρες της Ασίας.

Το γονίδιο ΑΒΟ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 και καθορίζει το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Τα Ο γονίδια (ή αλληλόμορφα) δεν παράγουν αντιγόνα Α ή Β, και ονομάζονται σιωπηλά αλληλόμορφα. Η ομάδα αίματος Ο δεν έχει ούτε το αντιγόνο Α ούτε το Β στα ερυθροκύτταρα, αλλά ο ορός του αίματός τους περιέχει IgM αντι-Α και αντι-Β αντισώματα έναντι των Α και Β αντιγόνων της ομάδας αίματος.

Συνεπώς, ένα άτομο ομάδας O μπορεί να λάβει αίμα μόνο ίδιας ομάδας (ομάδα Ο), αλλά μπορούν να δώσει αίμα σε άτομα κάθε ομάδας αίματος ΑΒΟ (δηλ., Α, Β, Ο ή ΑΒ). Εάν ένας ασθενής στο νοσοκομείο χρειαστεί επειγόντως μετάγγιση αίματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος του δέκτη θα προκαλούσε επιζήμια καθυστέρηση, μπορεί να δοθεί O αρνητικό αίμα.

Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο αρνητικό είναι γνωστοί ως καθολικοί δότες.
Πώς κληρονομείται η ομάδα Ο;
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος O και O, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι O.
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Ο και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε O είτε Α
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Ο και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο είτε Β
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Α και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε O είτε Α
Εάν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Α και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο, είτε Α, είτε Β είτε ΑΒ
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Β και Β, ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο είτε Β

Rh: H ομάδα αίματος Ο μπορεί να είναι O + και Ο -
Τα O θετικά άτομα μπορούν να λάβουν αίμα και από O + και από Ο - επειδή έχουν αντισώματα τόσο Α όσο και Β στο αίμα τους. Εάν χορηγηθεί αίμα ομάδας Α και Β, θα προκληθεί μια ανοσολογική απόκριση.
Τα άτομα με O + αίμα μπορεί να γίνουν δότες σε άτομα με ομάδα αίματος O +, Α +, Β +, και ΑΒ +.

Τα άτομα με ομάδα αίματος O μπορεί να λάβουν πλάσμα από άτομα με ομάδες O, Α, Β και ΑΒ, γιατί ο τύπος αίματος O φέρει και τα δύο αντισώματα, καθιστώντας την ομάδα αίματος Ο συμβατή για να παίρνει πλάσμα από τις ομάδες Ο, Α, Β και ΑΒ. Ωστόσο, το πλάσμα της ομάδος αίματος Ο μπορεί να δοθεί μόνο σε άτομα με ομάδα αίματος O.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από O + δότη είναι άτομα ομάδας αίματος O +.
Τα άτομα με ομάδα αίματος O- μπορεί να λάβουν μόνο Ο-
Ένα άτομο με ομάδα Ο αρνητική δεν έχει τα τρία αντιγόνα (Α, Β, και Rh).
Λόγω της απουσίας αυτών των αντιγόνων, μπορεί να δεχτεί μόνο O αρνητικό αίμα. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα αίματος εισαχθεί θα οδηγήσει σε μια ανοσολογική επίθεση κατά του ξένου αντιγόνου.
Το αίμα από ομάδα O- μπορεί να δοθεί σε Ο-, O +, Α-, Α +, Β-, Β +, ΑΒ- και ΑΒ +.

Ένα άτομο με ομάδα αίματος Ο- είναι συμβατό να δώσει αίμα σε οποιαδήποτε ομάδα αίματος, επειδή κανένα από τα αντιγόνα Α, Β, και Rh δεν είναι παρόντα στο αίμα του ατόμου.
Σημειώστε ότι δεν υπάρχει "O" αντιγόνο στα κύτταρα του αίματος.
Η ομάδα O μπορεί να λάβει πλάσμα από O, Α, Β και ΑΒ. Το πλάσμα αίματος Ο μπορεί να δοθεί μόνο σε άτομα με ομάδα αίματος O.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από O - δότη είναι άτομα ομάδας αίματος O -.

Οι άνθρωποι που ανήκουν στην ομάδα O πιστεύεται ότι έχουν μια επιθετική και δραστήρια προσωπικότητα. Είναι πιο λεπτομερείς, προσανατολισμένοι, υπεύθυνοι, αποφασιστικοί, οργανωμένοι, έχουν συνείδηση, είναι πρακτικοί, λογικοί και ακριβείς. Η προσωπικότητα των ατόμων με O θετική ομάδα αίματος είναι ισχυρή, παραγωγική, με εκρήξεις θυμού με θετικό και αρνητικό τρόπο, και επίσης υπερκινητική και παρορμητική. Πράγματι οι πιο πολλοί πιστεύουν άβουλα οτι ηλιθιότητες τους έχουν φυτέψει ως δεδομένα και ας στερούνται στοιχειώδους λογικής!

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications