Η εφορία θα κάνει ελέγχους ακόμα και πριν το 2011 - Δείτε ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Η εφορία θα κάνει ελέγχους ακόμα και πριν το 2011 - Δείτε ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ προσδιορίζει νέα εγκύκλιος

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ελέγχων σε εκκρεμείς ορολογικές υποθέσεις από το 2001 μέχρι και το 2013 θέτει εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, με την εξής διαδικασία:

- Οι εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν επιλεγεί και αφορούν τις χρήσεις από το 2001 μέχρι και το 2005 ελέγχονται εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση.

- Οι εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν επιλεγεί και αφορούν τις χρήσεις από το 2006 και μετά θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα μόνο εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία.

- Οι εκκρεμείς υποθέσεις από το 2008 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα εφόσον υπάρχει φοροδιαφυγή και ισχύει για αυτές 20ετής παραγραφή.

- Οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τις χρήσεις 2011 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα καθώς βρίσκονται εντός του γενικού ορίου της 5ετούς παραγραφής Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications