Δὲν τελειώνουν οἱ παραπληγικοὶ μὲ τὶς “ἀναλύσεις” περὶ “ναζιστικῆς ΕΕ” κ.ο.κ.!
Δὲν τελειώνουν οἱ παραπληγικοὶ μὲ τὶς “ἀναλύσεις” περὶ “ναζιστικῆς ΕΕ” κ.ο.κ.!

Ὅπως μέχρι πρό τινος καὶ περὶ … “ναζιστρίας” Μέρκελ όταν ειναι Εβραία! κ.λπ.! Ἡ ἠλιθιότης ἀποτελεῖ, ἄλλως τε, τὴν ὑψίστη καὶ κοινοτάτη θεότητα τῆς δημοκρατίας, τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὁποίας τόσον δραματικῶς βιώνουμε στὶς ἡμέρες μας.

Μὴ νομίζετε δὲ ὅτι αὐτὴ ἡ λατρευομένη πολύπτυχος δημοκρατικὴ ἠλιθιότης χαρακτηρίζει ἀποκλειστικῶς τὴν ταλαίπωρη χώρα μας: ἰδοὺ κι ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀκραῖο δεῖγμα ἐκ Βρεττανίας, περὶ συνωμοσίας τῆς … “ναζιστικῆς” ΕΕ: http://redskywarning.blogspot.dk/2016/06/blog-post_29.html, Μαζί με εγκάθετους αριστερούς πράκτορες αυτοαποκαλούμενοι ιστορικοί και δημοσιογράφοι,πίσω απο έγκυρες πήγες χειραγώγησης! και άλλοι τύπου: Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένα όνειρο των Ναζί που έγινε πραγματικότητα απο το γνωστό τσιράκι τους katohika.gr , και λοιποί ηλίθιοι copy paste .

Μὴ σκοτίζεσθε ὅμως, εἶναι ἕνα ἁπλὸ δεῖγμα τῆς ἀπολύτου συγχύσεως, ποὺ ὁδηγεῖ κατ᾿ ἀρχὴν φυσιολογικὰ ἄτομα νὰ συμπεριφέρωνται, “σκέπτωνται” καὶ ὁμιλοῦν ὡς πραγματικοὶ καθυστερημένοι τελικῶς, ὡς ἐὰν ὁ δείκτης νοημοσύνης τους ἐκυμαίνετο κοντὰ στὸ νούμερο ὑποδημάτων ποὺ φέρουν…

Πλήρης Σύγχυσις, πλήρης Ἀντιστροφή. Οἱ ὡς καθυστερημένοι ἐμφανιζὀμενοι Ἄγγλοι, ἐδῶ κι αἰῶνες ἤδη ὑποτεταγμένοι στὴν ἑβραϊκὴ μειονότητα καὶ τὰ σιωνιστικὰ συμφέροντα, ἔχασαν πράγματι τὸν πόλεμο ποὺ ὑποτίθεται πὼς κέρδισαν:Διότι ὁ πραγματικὸς νικητὴς τοῦ Μεγάλου Πολέμου ὑπῆρξεν ὁ Διεθνὴς Σιωνισμός, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν ὑπεδαύλισε συστηματικῶς ἀπὸ τὸ 1933, ὑποσκελίζοντας ἐν τέλει καὶ ὑποδουλώνοντας πλήρως καὶ τὴν πρώην Μεγάλη Βρεττανία.

Εἶχα δεῖ κάποτε μίαν παλαιὰ (πάντως πρὸ τοῦ 1980) ἐξαιρετικὴ παραγωγὴ τοῦ BBC περὶ τῆς ἡρωικῆς εἰρηνευτικῆς ἀποστολῆς τοῦ Rudolf Hess (ποὺ πλέον δὲν μπορῶ νὰ βρῶ πουθενά!), ὅπου ἔδειχναν κι οἱ ἴδιοι τους καθαρὰ ποὺ τοὺς προειδοποιοῦσε ὡς ἑξῆς: “Ἂν “κερδίσετε” αὐτὸν τὸν πόλεμο, θὰ καταντήσετε ἀπὸ Μεγάλη Βρεττανία μία μικρή, καταχρεωμένη κι ἐλεγχομένη πλήρως ἀποικία τῶν ΗΠΑ!” …Τῶν ὑπὸ πλήρη σιωνιστικὸν ἔλεγχον τελουσῶν ΗΠΑ· πόσον ἀπεδείχθησαν προφητικὰ τὰ λόγια του!

Ὅμως ἡ ἑβραϊκὴ ἐπικυριαρχία τῆς χώρας ἐκείνης ἦταν ἤδη ἀπόλυτη, ἔτσι ἔστειλαν τὸν γενναῖον ἐκεῖνο καὶ ἔντιμον ἄνδρα χωρὶς δεύτερη σκέψι ἀπ᾿ εὐθείας σὲ … ἑβραίους ψυχιάτρους, ἀντὶ νὰ τὸν φέρουν σ᾿ ἐπαφὴ μ᾿ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦσε, προκειμένου νὰ διαπραγματευθῇ εἰρήνη καλώντας τους νὰ συνετισθοῦν καὶ νὰ ἑνώσουν μαζὶ τὶς δυνάμεις τους κατὰ τοῦ σοβιετικοῦ ἑβραιομπολσεβικισμοῦ. Ἀντ᾿ αὐτοῦ προτίμησε ἡ τότε κρατοῦσα τάξις τῆς Βρεττανίας νὰ συνεχίσῃ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Στάλιν καὶ τὸν Ροῦζβελτ κατὰ τῶν τελευταίων ὑπερασπιστῶν τῆς Εὐρώπης, τοὺς ὁποίους συνέθλιψαν μὲ τὸ πολυδιαφημισμένο τους “ἀνθρωπιστικὸ”/φαρισαϊκὸ πνεῦμα, ποὺ ὑποκρύπτει τὸ ἀπύθμενο ταλμουδικὸ μῖσος τῶν ὑποκινητῶν καὶ πατρώνων τους κατὰ τοῦ ἐλευθέρου λευκοῦ ἀνθρώπου, ἐφάμιλλο ἐκείνου τῶν ὀρδῶν τοῦ Τζέγκις Χάν – ὅμως πλέον διαθέτον τρομακτικὰ μέσα καταστροφῆς, ὅπως φοβερῶς ἐδοκίμασαν τόσα ἑκατομμύρια άμάχων (βλ. τὴν ἐξόχως διαφωτιστικῆ ταινία HELLSTORM, Exposing The Real Genocide of Nazi Germany, και οχι τα εβραϊκά παραμυθία, που λενε και τα κομμουνιστικα μιασματα τους !

Τώρα τὰ κουβαριασμένα μυαλουδάκια τῶν Ἄγγλων, ἀντὶ ἔστω τὴν ὑστάτη ὥρα ν᾿ ἀνοίξουν καὶ νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὰ δραματικὰ γεγονότα καὶ τὴν ἐν ἐξελίξει ἀντικατάστασι τοῦ λευκοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ, συνεχίζουν νὰ παραμιλοῦν ὡς παραπληγικοὶ περὶ … “ἰσχυρᾶς Γερμανίας”, ποὺ “ἀναδεικνύεται νικητής”: Ναί, μέγας νικητής, … κέρδισε τὴν μέσῳ τῆς πλήρους ψυχικῆς της ἀλλοτριώσεως καὶ “ἐπαναμορφὠσεως” (Umerziehung, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς σατανικῆς ἑβραϊκῆς Σχολῆς τῆς Φραγκφούρτης) καὶ τῆς τυραννικῆς κυριαρχίας τῶν Προδοτῶν ἀντικατάστασιν τοῦ πληθυσμοῦ της – τὶ χαρά!

Σ᾿ ἕνα γηρασμένο (γιατὶ ἆρά γε; ποιοὶ φρόντισαν γι᾿ αὐτό;) γερμανικὸ πληθυσμὸ προσκαλοῦν ἀτελείωτες ἀφηνιασμένες ὀρδὲς ἀλλοφύλων ὑπανθρώπων – ὥστε, καθὼς ἐξηγοῦν, νὰ … ἐξασφαλίσουν ἔτσι τὸ μέλλον τῆς … χώρας (!!! ποιᾶς χώρας – τίνων;;;), ἐπίσης δὲ τοῦ … ἀσφαλιστικοῦ συστήματος (πρὸς χάριν τίνος; πέραν τοῦ ὅτι κι ἔτσι ψεύδονται ἀκόμη, ἀφοῦ αὐτὸ πρόκειται νὰ καταρρεύσῃ ἐξ αἰτίας τῶν προσφιλῶν τους προσκεκλημένων βαρβάρων ὀρδῶν μέσα σὲ λίγα χρόνια…) κ.ο.κ.

Χαῖρε δημοκρατικῆς συγχύσεως καὶ βλακείας βάθος ἀπροσμέτρητον!!! Μὴ ψάχνετε λογικὴ στοὺς παραπληγικούς: ἡ σύγχυσις καὶ τὸ σκότος στὰ μυαλουδάκια τους εἶναι, προφανῶς, ἀδιαπέραστα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, τὴν ἔστω καὶ ὀδυνηρὴ ὠμὴ πραγματικότητα ἢ τὴν λογική. Εἶναι σταθεροὶ δοῦλοι κι ὀπαδοὶ τοῦ παραλόγου, τοῦ χαοτικοῦ, τῆς ἀφῃρημένης “τέχνης”…

Πέραν ὅμως τούτων, ὑπάρχουν καὶ δύο ἀκόμη (πέραν τοῦ Brexit, ἐννοῶ) εὐχάριστα νέα: Πρῶτον ὅτι ὁ δισέγγονος Τούρκου πασᾶ (ναί!) Boris Johnson ἀνεκοίνωσε ὅτι δὲν θὰ θέσῃ ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν ἡγεσία τοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος. Πράγματι, πολὺ εὐχάριστο – τέτοιοι θορυβώδεις τενεκέδες μόνο περιπλέκουν κι ἀναβάλλουν τὸ … ξεγήτεμα τοῦ βαθύτατα νοσοῦντος καὶ συσκοτισμένου μυαλοῦ τοῦ ναρκωμένου λευκοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ δεύτερον ὅτι τὸ συνταγματικὸν δικαστήριον τῆς Αὐστρίας ἔκρινε τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ περασμένου Μαΐου ἄκυρες, κατόπιν τοῦ ὀργίου πολλαπλῆς κι ἐκτεταμένης νοθείας ποὺ διεπιστώθη, ἰδίως ἐν σχέσει πρὸς τὶς ἐπιστολικὲς ψήφους, ποὺ καὶ ἀνέτρεψαν, ὑποτίθεται, τὸ μέχρι τότε ὑπὲρ τοῦ ὑποψηφίου τοῦ Κόμματος τῆς Ἐλευθερίας, Norbert Hofer, κυμαινόμενον ἀποτέλεσμα. Ἡ νοθεία ὑπῆρξε τόσον ἐκτεταμένη καὶ ἀπροκάλυπτος, ὥστε ἀπετέλει κοινὴν πεποίθησιν στὸν λαό. Οἱ ἐκλογὲς θὰ ἐπαναληφθοῦν τὸ φθινόπωρο, λοιπόν.

Βεβαίως δὲν πανηγυρίζουμε ὑπερβολικῶς, καθὼς δὲν τρέφουμε αὐταπάτες περὶ τῆς γνησιότητος, “ἐπαναστατικότητος” καὶ “ριζοσπαστικότητος” τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος. Οὐχ ἧσσον, ὅμως, ἀποτελεῖ βῆμα πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσι, ποὺ ἐπιβεβαιώνει ὅτι δειλὰ-δειλά ἀρχίζει νὰ ξεμουδιάζῃ καὶ ἴσως καὶ νὰ ἀφυπνίζεται ἀπὸ τὸν βαθύ του λήθαργο ὁ λευκὸς ἄνθρωπος.

ΥΓ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΕΤΟΣ, Βέβαια αν ηταν στα αλήθεια ναζιστική Ευρωπαϊκή ένωση,περα απο αυτο :(Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΩΣ ΤΟ 2099 ) δεν θα υπήρχε κρίση πουθενά ! Θα ήξεραν αληθινή ιστορια, και οχι ψεύτικη κομμουνιστικη! και δεν θα υπήρχαν οι λεπροί αριστεροί κομμουνιστές μαζί με Εβραίους στην Ευρώπη, που μαγαρίζουν τα πάντα! ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΟΛΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΟΎΣΕ ΤΟ ΠΌΔΙ ΤΟΥ, Η ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΩΤΕΡΗ ,ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΏΟ...

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications