Ο πάπας Φραγκίσκος δηλώνει την αποτυχία του Χριστού πάνω στο Σταυρό!
Ο πάπας Φραγκίσκος δηλώνει την αποτυχία του Χριστού πάνω στο Σταυρό!

Σε πρόσφατη ομιλία του στο καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στις ΗΠΑ, ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε μια σκανδαλώδη αναφορά στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού λέγοντας ότι : «Ο Χριστός απέτυχε πάνω στο Σταυρό».

Έπειτα κι από αυτή την τελευταία του δήλωση, που θα δείτε και στο βίντεο ότι αφήνει άφωνους ακόμα και πολλούς από τους παρευρισκομένους καρδινάλιους, τι άλλη απόδειξη χρειάζεται, ώστε να επιβεβαιώσει κάποιος ποιόν θεό προσκυνά και λατρεύει ο πάπας, αν όχι τον ίδιο το σατανά, όπως πολύ σωστά μας πληροφόρησε, πριν ακόμα την ενθρόνισή του, ο Δ.Λιακόπουλος. Ότι δηλαδή, για την θέση αυτή προορίζεται κάποιος που θα είναι εκλεκτός του σατανά και θα βοηθήσει στην προώθηση των σχεδίων του για την έλευση του Αντίχριστου. Δείτε το παρακάτω βίντεο κι ακολουθεί και το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας του και η μετάφραση στα Ελληνικά:

We can get caught up measuring the value of our apostolic works by the standards of efficiency, good management and outward success which govern the business world. Not that these things are unimportant! We have been entrusted with a great responsibility, and God's people rightly expect accountability from us. But the true worth of our apostolate is measured by the value it has in God's eyes.

To see and evaluate things from God's perspective calls for constant conversion in the first days and years of our vocation and, need I say, it calls for great humility. The cross shows us a different way of measuring success. Ours is to plant the seeds: God sees to the fruits of our labors. And if at times our efforts and works seem to fail and produce no fruit, we need to remember that we are followers of Jesus... and his life, humanly speaking, ended in failure, in the failure of the cross.

«Μπορούμε να αποτιμήσουμε το αποστολικό έργο μας από τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, τη χρηστή διαχείριση και επιτυχία προς τα έξω, που διέπουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Όχι ότι αυτά τα πράγματα είναι ασήμαντα! Είμαστε επιφορτισμένοι με μεγάλη ευθύνη, και οι άνθρωποι του Θεού δικαίως αναμένουν λογοδοσία από εμάς. Αλλά η πραγματική αξία του αποστολικού μας έργου μετράται με βάση την αξία που έχει στα μάτια του Θεού. Για να δούμε και να αξιολογήσουμε τα πράγματα υπό το πρίσμα του Θεού καλούμαστε για διαρκή προσυλητισμό κατά τις πρώτες ημέρες και τα χρόνια της θείας κλήσης μας και πρέπει να πω, ότι απαιτείται μεγάλη ταπεινότητα. Ο σταυρός μας δείχνει έναν διαφορετικό τρόπο μέτρησης της επιτυχίας.

Η δική μας επιτυχία είναι να φυτέψουμε τους σπόρους: Ο Θεός βλέπει τους καρπούς των κόπων μας. Και αν κατά καιρούς οι προσπάθειες και τα έργα μας φαίνεται να αποτυγχάνουν και δεν παράγουν καρπούς, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε οπαδοί του Ιησού ... και η ζωή του, ανθρώπινα μιλώντας, κατέληξε σε αποτυχία, στην αποτυχία του σταυρού.»

Πως είναι δυνατόν κάποιος που υπηρετεί το Χριστό, όπως διατείνεται, να λέει ότι η θυσία του Χριστού είναι αποτυχία, την στιγμή που όλη η ανθρωπότητα χάρη στη Σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού έχει την ευκαιρία να σωθεί και να πάει στον Παράδεισο! Μόνο ένας εχθρός του Χριστού θα το έλεγε αυτό. Κι άλλος δεν είναι από τον ίδιο το σατανά, που χρησιμοποιεί τους δικούς του για να προπαγανδίζει τα ψέματα και τα κόμπλεξ του απέναντι στον Τριαδικό μας Θεό, την Αλήθεια και το Φως.

Post A Comment:

Έγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications

-->