Από τις 56.388 περιπτώσεις όπου η Microsoft αποκάλυψε πληροφορίες που δεν αφορούσαν υλικό, το 66% αντιστοιχούσε σε υπηρεσίες σε πέντε χώρες:


τις ΗΠΑ, τη Μ.Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αναφορά σχετικά με τις κυβερνήσεις οι οποίες της έχουν υποβάλει αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών της αποκάλυψε η Microsoft. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η αμερικανική εταιρεία προβαίνει σε αυτή την κίνηση- αν και δεν είναι η πρώτη εταιρεία εν γένει που κάνει κάτι τέτοιο.


Στο πλαίσιο της 2012 Law Enforcement Requests Report, καλύπτονται αιτήματα για τις μεγαλύτερες υπηρεσίες της εταιρείας (Hotmail, Outlook.com, SkyDrive, Xbox LIVE, Microsoft Account, Office 365 κ.α). Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, θα ανανεώνεται κάθε έξι μήνες.
Όπως δείχνουν τα δεδομένα της αναφοράς, αν και είναι πολλά τα αιτήματα που υποβάλλονται, λίγα είναι αυτά που οδηγούν σε αποκάλυψη υλικού πελατών (εικόνες, περιεχόμενο email κλπ). Όπως αναφέρεται σχετικά, πέρυσι η Microsoft (συμπεριλαμβανομένου του Skype) έλαβε 75.378 αιτήματα από κυβερνητικές υπηρεσίες, που επηρέαζαν 137.424 λογαριασμούς.
Από αυτές, σύμφωνα με δημοσίευση του Μπραντ Σμιθ, στελέχους της εταιρείας, σε blog, εγκρίθηκε μόνο ένα 2,1% (1.558 αιτήματα) που αφορούσε σε υλικό πελατών. Από αυτά τις 1.558, πάνω από το 99% αφορούσαν εντάλματα δικαστηρίων που είχαν εκδοθεί στις ΗΠΑ- για την ακρίβεια, υπήρχαν μόνο 14 περιπτώσεις αποκάλυψης υλικού πελατών σε κυβερνήσεις εκτός των ΗΠΑ, και σχετίζονταν με τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Ιρλανδίας, του Καναδά και της Ν.Ζηλανδίας.


Από τις 56.388 περιπτώσεις όπου η Microsoft (εξαιρουμένου του Skype)

αποκάλυψε πληροφορίες που δεν αφορούσαν υλικό, το 66% αντιστοιχούσε σε υπηρεσίες σε πέντε χώρες: τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Για το Skype, οι πέντε πρώτες χώρες αντιπροσώπευαν το 81% του συνόλου: επρόκειτο για τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ταϊβάν.
Γενικότερα, σύμφωνα με τις στατιστικές της εταιρείας, λιγότερο από το 0,02% των ενεργών χρηστών επηρεάστηκαν από τα εν λόγω αιτήματα- ωστόσο, επισημαίνεται πως το 18% των αιτημάτων οδήγησαν σε αποκάλυψη απολύτως μηδενικών δεδομένων πελατών (δεν πληρούνταν οι νομικές προϋποθέσεις ή δεν ήταν διαθέσιμα τα δεδομένα), ενώ το 79,8% είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη δεδομένων που δεν σχετίζονταν με υλικό πελατών (non-content information).


2012 Law Enforcement Requests Report  πηγη 

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications